DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Diện mạo Nông thôn mới ở xã Bao La, huyện Mai Châu đang từng ngày đổi thay

01/12/2022 00:00
Ngay sau khi về đích Nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân UBND xã Bao La, huyện Mai Châu đã tiếp tục nỗ lực, chủ động không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, trở thành một điểm sáng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.
Nhà Văn hóa xã Bao La, huyện Mai Châu được xây dựng khang trang, sạch đẹp

Bao La vốn là một xã vùng II của huyện Mai Châu, cách trung tâm huyện 26 km về phía tây Nam, Phía Bắc giáp xã Đồng Tân, Pà Cò; Phía Đông giáp xã Nà Phòn; Phía Nam giáp xã  Xăm Khòe, xã Thành Sơn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Phía Tây  giáp xã Cun Pheo. Với tổng diện tích tự nhiên vào khoảng 3.831,74 ha, trong đó đất nông nghiệp 3.534,68 ha, đất phi nông nghiệp 145,95 ha, đất chưa sử dụng 151,11 ha. Toàn xã có 1.205 hộ, 5.198 khẩu, gồm các dân tộc cùng sinh sống: dân tộc Thái  chiếm 70,49%, dân tộc mường chiếm 16% dân tộc kinh chiếm 9,5%, còn lại là các dân tộc khác chiếm 4,01%, địa bàn xã chia thành 10 xóm.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 8%, cơ cấu kinh tế năm 2021: Nông, lâm nghiệp chiếm 74,25%; tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm  52,74%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 21.210 triệu đồng/người/năm. Xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới, xã đã đạt 8 tiêu chí, kết thúc giai đoạn 1 (2010 - 2015) đạt 13 tiêu chí, đến cuối năm 2020 đạt 15/19 tiêu chí và đến hết tháng 10/2021, 19/19 tiêu chí được thực hiện, đạt 100% về đích nông thôn mới.

Ông Hà Công Thuần - Chủ tịch UBND xã Bao La cho biết, từ điểm xuất phát là một xã có nền kinh tế thấp và chủ yếu dựa vào nông nghiệp; thương mại, dịch vụ chưa được đầu tư phát triển nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Mai Châu, đặc biệt là Ban chỉ đạo Chương mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới được triển khai kịp thời từ trong nội bộ Đảng đến quần chúng nhân dân đồng lòng chung sức nên việc xây dựng nông thôn mới của xã có nhiều thuận lợi hơn. Chủ tịch xã Bao La chia sẻ: “Vốn là một địa phương sản xuất nông nghiệp, nguồn thu nhập chính của người dân cũng từ nông nghiệp nên chính quyền xã rất quan tâm, chú trọng phát triển những mô hình cây trồng, góp phần thúc đẩy quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Hiện trên địa bàn xã có 15 ha cải tạo vườn tạp, nhãn ghép; 5 ha trồng mướp đắng lấy hạt; 15 ha trồng ra, đậu các loại; mô hình nuôi lợn đen Mường Pa với 17 hộ; mô hình du lịch cộng đồng 28 hộ…”

Bên cạnh đó, xã Bao La cũng khuyến khích mở rộng quy mô các cơ sở sản xuất gạch không nung, gia công đồ gỗ; phát triển các cơ sở sản xuất tiềm năng về nguyên liệu sẵn có tại địa phương như chế biến lâm sản về tre, luồng; mô hình du lịch cộng đồng homestay tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, chính sách hỗ trợ sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản xuất. Đặc biệt, nhờ vậy đời sống Nhân dân của xã Bao La ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người nâng lên rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước, cụ thể năm 2016 chỉ là 14.100 triệu/người/năm, năm 2021: 36.000 triệu đồng/người (tăng 21.900 triệu đồng so với năm 2016). Công tác giảm nghèo hàng năm giảm rõ rệt từ 1 - 2%/năm, năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,27%, đến năm 2021 thì còn là 10,21%.

Trên cơ sở đánh giá các tiêu chí NTM tại xã Bao La theo Quyết định số 816/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nhưng đây mới chỉ là kết quả ban đầu, cần tập trung xây dựng xã đạt chuẩn các tiêu chí một cách bền vững, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài. Vì vậy, Ban chỉ đạo xã sẽ tiếp tục tập trung cao các nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian tới và những năm tiếp theo, quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt bền vững./.