DetailController

Tin từ các đơn vị

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

21/08/2023 15:21
Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn và ký hợp đồng với 33 dự án nhà ở theo Luật Nhà ở 2014, trong đó có 03 dự án nhà ở xã hội.
Đẩy nhanh thời gian thực hiện tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thành dự án nhà ở theo đúng tiến độ

Tính đến thời điểm hiện tại có 07 dự án nhà ở đã cơ bản hoàn thành gồm 01 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng (dự án nhà ở cho công nhân thôn Hạnh phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn). Dự án Khu dân cư, tái định cư suối Đúng, phường Hữu Nghị đã thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng 70.725,8m2 (chiếm 98,2% tổng diện tích đất dự án được duyệt); diện tích còn lại đang vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB). 05 dự án hoàn thành xây dựng hạ tầng nhưng chưa bàn giao cho UBND huyện quản lý (Khu nhà ở tại xã Hòa Sơn (Tân Hòa Garden), xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn; Khu nhà ở Riverview, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; Khu nhà ở xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn; Khu dân cư tổ 7, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình; Khu nhà ở thương mại (Shophouse) phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình;).

14 dự án đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng (GPXD), đang tiếp tục thực hiện thi công theo GPXD được cấp (Khu đô thị Thống Nhất, phường Thống Nhất; Khu dân cư Mường Khến, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc; Nhà ở xã hội tại xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư Thịnh Lang, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư Khu phố 10, huyện Yên Thủy; Khu dân cư núi Đầu Rồng, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong; Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình; Dự án Khu dân cư đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư số 3, số 4, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám, xóm Miều, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình; Khu biệt thự Đảo Ngọc tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình).

12 dự án còn lại đang triển khai thủ tục đầu tư về xây dựng, trong đó 01 dự án đang điều chỉnh quy hoạch (Khu đô thị sinh thái Trung Minh – GELEXIMCO, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình. 05 dự án hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (Khu đô thị mới Hòa Bình – Geleximco, phường Thịnh Lang, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình; Khu đô thị mới Trung Minh B, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình; Khu đô thị cao cấp Yên Quang, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình; Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình phường Thái Bình, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình). Có 02 dự án đã hoàn thành xong thẩm định thiết kế nhưng chưa được bàn giao mặt bằng nên chưa đủ điều kiện để cấp GPXD (Khu nhà ở Suối Sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn; Nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê và thuê mua (Giai đoạn II) phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình).05 dự án đang tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư về xây dựng: (Khu nhà ở Thăng Long Xanh, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư Tiểu khu 1 (nay là tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn; Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2 (nay là tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; Dự án Làng sinh thái Việt Xanh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Tân Vinh).

Qua rà soát có 21 dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh đã ký Hợp đồng chậm tiến độ so với thời gian hiệu lực thực hiện hợp đồng. Nguyên nhân của việc chậm tiến độ của dự án nhà ở đã ký hợp đồng dự án hầu hết các dự án nhà ở hiện nay đều vướng mắc trong công tác GPMB. Bên cạnh đó, có một số dự án phải điều chỉnh quy hoạch do có một số đồ án không còn phù hợp với hiện trạng và chưa bố trí tái định cư cho người dân tại nơi có dự án.

Để các dự án nhà ở đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký, thời gian tới, chủ đầu tư thực hiện dự án tập trung nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo nội dung dự án đã được chấp thuận đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và khớp nối đồng bộ hạ tầng khu vực. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu và áp dụng các thiết kế, kỹ thuật và công nghệ xây dựng nhà ở mới, vật liệu mới, ứng dụng công nghệ số nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành xây dựng nhà ở. UBND cấp huyện nơi có dự án xây dựng kế hoạch thực hiện GPMB (trong đó cần chốt thời gian bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện dự án). Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện công tác GPMB; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra việc chậm trễ trong quá trình GPMB. Các sở, ngành có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao đẩy nhanh thời gian thực hiện tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thành dự án theo đúng tiến độ; có trách nhiệm hướng dẫn kịp thời UBND cấp huyện nơi có dự án giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ được duyệt. Thẩm định hồ sơ giao đất và kịp thời hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thực hiện các thủ tục về xây dựng đảm bảo thời gian theo quy định. Đẩy nhanh công tác thẩm định tổng mức đầu tư để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Hội đồng thẩm định giá đất đẩy nhanh công tác thẩm định phương án giá, giá đất cụ thể./.