DetailController

Tin từ các đơn vị

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng tái định cư cho các hộ dân, phục vụ công tác chặn dòng Dự án Hồ chưa nước Cánh Tạng

09/10/2023 16:30
Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng là một trong 4 dự án quan trọng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ mang lại hiệu quả cao và thúc đẩy phát triển kinh tế cho huyện Lạc Sơn nói riêng và tỉnh Hòa Bình. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Lạc Sơn đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng tái định cư cho các hộ dân, phục vụ công tác chặn dòng vào tháng 11/2023.
Xây dựng tái định cư cho các hộ dân, phục vụ công tác chặn dòng Dự án Hồ chưa nước Cánh Tạng

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 3.115 tỷ đồng lên 4.128 tỷ đồng (tăng 1.013 tỷ đồng), gia hạn hoàn thành đến năm 2026. Tỉnh Hòa Bình hiện đang thực hiện các nhiệm vụ trong công tác chặn dòng; hoàn thiện các thủ tục bắt buộc về chuyển đổi rừng; thực hiện di dời, GPMB, xây dựng các điểm tái định cư cho các hộ dân còn lại; hoàn thành tuyến đường tránh ngập…Đối với các tuyến kênh, lập kế hoạch phải hoàn thành theo đúng tiến độ. UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Lạc Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện rà soát, cập nhật lại toàn bộ số liệu các nội dung liên quan đến điều chỉnh dự án. Chỉ đạo các đơn vị thi công xây lắp 07 điểm tái định cư và 02 đường tránh ngập đẩy nhanh tiến độ khối lượng công việc, cơ bản hoàn thành kết cấu hạ tầng, đảm bảo đủ điều kiện tốt nhất cho các hộ tái định cư, hoàn thành trước 30/10/2023; chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện công tác phát dọn lòng hồ hoàn thành trước 30/9/2023; thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo phương án đã được phê duyệt, ưu tiên chi trả trước cho 68 hộ dân nằm trong diện chưa di chuyển lên điểm tái định cư, cam kết 68 hộ dân di chuyển nhà lên điểm tái định cư trước ngày 30/10/2023 để đủ điều kiện chặn dòng vào đầu tháng 11/2023.

UBND huyện Lạc Sơn được giao làm chủ đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) với tổng mức đầu tư là 1.763,3 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 08 điểm tái định cư, san nền 616 lô, mỗi lô rộng 400 m2 để cấp cho 08 xóm của các xã Văn Nghĩa, Bình Hẻm và xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn (xã Văn Nghĩa 03 điểm TĐC; xã Yên Phú 02 điểm TĐC; xã Bình Hẻm 03 điểm TĐC). Xây dựng 02 tuyến đường tránh ngập, với tổng chiều dài là 16,967 km, có B nền = 6,0 – 6,5m, chiều rộng Bmặt = 3,5m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng mác 300 dày 22cm. Thực hiện công tác GPMB để xây dựng hệ thống đường ống cấp nước dài khoảng 36km (đường ống chính khoảng 19km; đường ống nhánh dài 17km), theo kế hoạch phải hoàn thành chậm nhất trong năm 2026. Đến nay, nguồn vốn được cấp đã hoàn thành giải ngân cho 1.976 lượt hộ gia đình cá nhân với số tiền là 866,811 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi là 671,35 ha đất các loại, di chuyển được 1.278/khoảng 1.800 ngôi mộ. Về giải ngân vốn năm 2023, đã phê duyệt, giải ngân 38,18 tỷ đồng cho 174 hộ, diện tích thu hồi là 45,74 ha đất các loại, di chuyển được 71 ngôi mộ. Tuy nhiên hiện đang gặp khó khăn, vướng mắc về hồ sơ để chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt giá đất nơi tái định cư, thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xong các khu tái định cư mới đủ điều kiện trình chuyển mục đích sử dụng đất. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND huyện Lạc Sơn đề nghị UBND tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh cập nhật giá hợp đồng tại thời điểm hiện tại của các gói thầu thi công xây dựng các điểm tái 6 định cư các hạng mục thi công trong giai đoạn 2, do giá vật liệu, nhiên liệu tại thời điểm hiện tại có sự biến động lớn so với thời điểm tháng 12/2020. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ xác định, thẩm định diện tích phải trồng rừng thay thế để lập phương án trồng rừng bằng phương pháp nộp tiền về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng; quan tâm đẩy nhanh tiến độ trong khâu thẩm định quy hoạch, thiết kế - dự toán bổ sung điều chỉnh Hòa Bình chỉ đạo di dân để chặn dòng hồ chứa nước Cánh Tạng đầu tháng 11/2023.

Hiện tại, trong công tác đầu tư xây dựng các điểm TĐC, đường tránh ngập đã hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng điểm tái định cư xóm Đá Mới, tại khu Đồng Xe (có 64 hộ dân tái định cư). Số hộ dân đã chuyển lên 7 điểm tái định cư là 424/492 hộ. Đối với việc thi công xây dựng 2 tuyến đường tránh ngập (tổng chiều dài gần 17 km, giai đoạn I thi công đào đắp nền đường, cống thoát nước dài hơn 14 km), nhà thầu đã thực hiện đào, đắp nền đường, thi công cống thoát nước, đổ bê tông mặt cơ, ước tính giá trị khối lượng thực hiện được khoảng 94%. Việc thi công bể hút nằm trong phạm vi lòng hồ triển khai thi công xong, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Các hạng mục khác như bể chứa, nhà quản lý vận hành, đường ống cấp nước dẫn về đầu điểm tái định cư cũng thi công xong. Về công tác bồi thường, GPMB, huyện Lạc Sơn đã giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao./.