DetailController

Tin từ các đơn vị

Cục Quản lý thị trường tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”

17/04/2024 16:37
Trong năm qua, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan trong công tác chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng địa phương. Năm 2024, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam có chủ đề "Thông tin minh bạch - tiêu dùng an toàn” được lực lượng Quản lý thị trường cùng các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh phối hợp tổ chức với nhiều hình thức thiết thực, nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia hưởng ứng.

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 08/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình đã ban hành Công văn số 124/QLTTHB-NVTH ngày 22/02/2024. Theo đó chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quàn lý địa bàn, giám sát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp công tác kiểm tra, kiểm soát với tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, gắn với thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết. Công tác thanh tra, kiếm tra được tăng cường, từ ngày 22/02/2024 đến ngày 08/4/2024, Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 126 vụ, tổng số vụ xử lý 29 vụ, phạt tiền 64.000.000 đồng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật được Cục Quản lý thị trường đầy mạnh. Hướng dẫn, giúp dỡ, tư vấn cho người tiêu dùng về phương pháp nhận biết, phát hiện, phân biệt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; lựa chọn, mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật thông qua hoạt dộng kiếm tra kiểm soát thị trường và ký cam kết với 303 cơ sở kinh doanh. Phối hợp tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng, tổ chức hòa giải giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật; tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình thị trường, những dấu hiệu vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để cảnh báo cho người tiêu dùng, giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, làm rõ sai phạm, xử lý theo quy dịnh của pháp luật. Treo băng rôn, khẩu hiệu, chạy tuýt chữ điện tử tại cổng trụ sỏ Văn phòng Cục và các Đội Quản lý thị trường.

Song song với các hoạt động đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn huyện Kim Bôi, Lạc Thuỷ, Lạc Sơn, Yên Thuỷ cho hơn 200 tổ chức, cá nhân liên quan đen hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các ngành chức năng triển khai các hoạt dộng hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3” với các hoạt dộng như phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình, huyện Lạc Thủy tổ chức phát 500 tờ rơi tuyên truyền các nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tư vấn trực tiếp đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về quyền lợi của người tiêu dùng và trách nhiệm trong việc thực thi các quyền bảo vệ người tiêu dùng cho người dân địa phương trên địa bàn. Nâng cao vai trò, uy tín của lực lượng Quản lý thị trường và tổ chức Hội đến người tiêu dùng, giúp cho lực lượng Quản lý thị trường, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày một tốt hơn.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình xác định tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác. Kết hợp kiểm tra, xử lý với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ, giải đáp cho người tiêu dùng về Luật Bảo vệ người tiêu dùng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Xác định xu hướng phát triển hiện nay, hoạt động kinh doanh hàng hóa bằng phương thức thương mại điện tử ngày càng phát triển, do đó, việc lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ… khá phổ biến, Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tại địa bàn các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nắm cơ sở dữ liệu, rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn đưa vào theo dõi, quản lý; tổ chức ký cam kết với các cơ sở kinh doanh về việc chấp hành các quy định của pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm./.