DetailController

Tin từ các đơn vị

Công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn tỉnh

21/09/2023 15:22
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài từng bước đạt hiệu quả. Nhận thức của cán bộ đảng viên về công tác vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức linh động đa dạng các chủ trương, chính sách của tỉnh đã tác động đến các gia đình, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài, nhờ đó số lao động đi tăng đều hằng năm.
Phiên giao dịch việc làm được tổ chức thường xuyên tại các huyện, thành phố giúp người lao động tìm hiểu về công tác xuất khẩu lao động nước ngoài theo hợp đồng lao động

Theo thống kê, dân số toàn tỉnh hiện có 875.379 người, lực lượng trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên toàn tỉnh ước tính là 502.744 người. Tỉnh Hòa Bình đang trong thời kỳ dân số vàng (số người trong độ tuổi lao động tăng gấp hai lần số người phụ thuộc). Đây là thời kỳ mang lại cơ hội lớn để phát triển chất lượng nguồn lao động, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế cho địa phương. Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 59,23%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 23,81%. Việc chuyển dịch cơ cấu lao động đang theo hướng tích cực. Cùng với đó, thị trường lao động nước ngoài mở cửa lại sau dịch bệnh Covid-19 đã thu hút nguồn nhân lực Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đây là tín hiệu tốt trong việc hội nhập thị trường lao động thế giới. Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình luôn xác định công tác xuất khẩu lao động không chỉ nhằm để xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm.

Sở LĐ, TB&XH đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, trong đó tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về: Chương trình cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hướng dẫn thực hiện công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Thông tư 09/2016/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP. Tích cực các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xuất khẩu lao động. Đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ giải quyết việc làm gắn với tuyên truyền xuất khẩu lao động về chủ trương, chính sách, chế độ, hiệu quả kinh tế - xã hội đối với lao động đi xuất khẩu tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2022 đến năm 2023 đã kiểm tra hồ sơ pháp lý, ban hành văn bản thông báo thông tin cần thiết của 70 lượt doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tới UBND huyện, thành phố để phối hợp quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2022-2023, toàn tỉnh có 1.483 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 594 lao động nữ, vượt kế hoạch đề ra. Các thị trường người lao động đến làm việc gồm: Nhật Bản 853 lao động; Đài Loan 538 lao động; Hàn Quốc 44 lao động; Trung đông 3 lao động; các nước khác ( bao gồm: Thái Lan, Malaysia, Algieria...) 36 lao động. Cụ thể: Tháng 12 năm 2021 và Năm 2022: có 833 lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 238% kế hoạch Các thị trường người lao động đến làm việc gồm: Nhật Bản: 438 lao động; Đài Loan: 357 lao động; Hàn Quốc: 19 lao động; Trung đông 01 lao động; các nước khác 18 lao động. 8 tháng đầu năm 2023:  có 650 lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 185% kế hoạch ( kế hoạch 350 lao động). Các thị trường người lao động đến làm việc gồm: Nhật Bản 415 lao động; Đài Loan 181 lao động; Hàn Quốc 25 lao động; Trung đông 2 lao động; các nước khác 18 lao động.

Trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương cấp huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền về việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội để tuyên truyền, đẩy mạnh công tác hỗ trợ vay vốn cho người lao động. Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp dịch vụ với Trung tâm Dịch vụ việc làm, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn nhằm đào tạo người lao động có tay nghề, kỹ và trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Các Địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục định hướng cho người lao động để người lao động hiểu phong tục, tập quán, pháp luật của nước tiếp nhận để người lao động nắm được.

Đa dạng hóa thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung và những thị trường phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động tỉnh Hòa Bình.

Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng lao động đã về nước được tiếp cận các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Kiểm tra, giám sát tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh./.