DetailController

Khoa học - Môi trường

Công bố bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi xuất hiện tại xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

06/06/2024 16:30
Ngày 05/6/2024, UBND huyện Lạc Sơn ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc công bố bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi xuất hiện tại xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, UBND huyện Lạc Sơn công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện cấm vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn ra, vào vùng dịch; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn tại xã Văn Nghĩa; cấm vứt xác lợn, sản phẩm của lợn ốm chết xuống các khu vực sông, suối, ao hồ; tổ chức tiêu hủy 100% lợn ốm, chết theo đúng quy định.

UBND xã Văn Nghĩa có dịch chịu trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp xã và đội phản ứng nhanh theo Quyết định 16/QĐ-TTg, ngày 24/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch bệnh động vật để giúp các cơ quan chức năng và hộ chăn nuôi kiểm tra thống kê đàn lợn, phân loại lợn bị bệnh cần tiêu hủy (lợn nái, đực giống, lợn thịt... để làm cơ sở báo cáo và giúp nhân dân tiêu hủy đúng quy định). Thành lập chốt kiểm soát vận chuyển tại địa bàn xóm Kén để quản lý dịch bệnh không lây lan ra diện rộng. Tổ chức, thực hiện việc tiêu hủy lợn ở cơ sở phụ trách. Thực hiện phun hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị vôi bột, bao tải, bạt phủ, tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định lên cơ quan thường trực phòng, chống dịch bệnh (Phòng Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Chi cục Chăn nuôi & Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông báo đến người dân chăn nuôi về bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn.

UBND các xã, thị trấn chưa có dịch bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi theo dõi sát tình hình dịch bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã, thị trấn để chủ động các biện pháp cấp bách theo chỉ đạo của UBND huyện, khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra cần thực hiện các biện pháp theo Kế hoạch và hành động ứng phó khẩn cấp của UBND huyện. Nếu phát hiện các trường hợp lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc có biểu hiện nghi ngờ Dịch tả lợn Châu Phi phải báo cáo cơ quan chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm để xác minh dịch bệnh. Các xã, thị trấn phát hiện dịch bệnh không báo cáo huyện hoặc cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá xác minh dịch bệnh, thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi có dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện hành. Chủ động phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch dự trù xây dựng trình  kinh phí chống dịch.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, giám sátviệc tiêu hủy lợn và sản phẩm từ lợn; hướng dẫn vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; tổ chức giám sát theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện chế độ báo cáo theo Quy định hiện hành về tình hình dịch bệnh theo quy định.

  Các phòng, ban, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.