DetailController

Giáo dục

Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm học 2022 – 2023

01/11/2022 00:00
Nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm học 2022 – 2023, Sở GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với ngành GD&ĐT tổ chức Diễn đàn trang kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên thanh niên năm học 2022 – 2023

Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Tuyên truyền về thông điện “5K” và thông điệp “3K” về các biện pháp phòng, chống và thích ứng với dịch Covid-19. Tăng cường truyền thông, phản ánh kịp thời những thôn tin tích cực, hiến kế, đề xuất của bạn đọc về những chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các hoạt động; chính sách, quy định mới của ngành Giáo dục, định hướng dư luận cho thanh thiếu nhi và xã hội. Vận động học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động như “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, dạy và học”. “Dạy tốt – Học tốt”. “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”…

Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân; thực hiện nề nếp, kỷ cương, bảo đảm an toàn trong nhà trường. Triển khai các giải pháp về ý thức tuân thủ pháp luật trong học sinh, sinh viên; thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, hoạt động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xây dựng thư viện, thúc đẩy văn hoá đọc trong học sinh, sinh viên. Tổ chức đa dạng các hình thức theo đội, nhóm, câu lạc bộ sở thích trong học sinh, sinh viên, thu hút đoàn viên tham gia hoạt động.

Bên cạnh đó, đổi mới các hình thức học tập, nghiên cứu khoa học, cung cấp hệ thống học liệu thông qua nền tảng trực tuyến, xây dựng và phổ biến các bài giảng hướng dẫn nghiên cứu khoa học theo dạng video online. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua phong trào, cuộc vận động của Đoàn thanh niên và ngành Giáo dục, triển khai các chuỗi hội thảo trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia quá trình chuyển đổi số cho sinh viên; định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở thông qua các công cụ trực tuyến, ứng dụng trên thiết bị di động; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội gắn với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Duy trì và phát triển các quỹ, giải thưởng, học bổng để hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật; tuyên dương các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực số và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên. Tập huấn nâng cao năng lực số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trẻ. Kết nối tổ chức trao đổi học thuật, chia sẻ học liệu và các hoạt động thiết thực khác, tạo môi trường thuận lợi để phát huy cao nhất tiềm năng của đội ngũ trí thức trẻ./.