DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Chủ động phòng chống đói, rét cho đàn gia súc

29/10/2012 00:00
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và Tây Nguyên khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể việc phòng chống đói, rét cho đàn gia súc trong vụ đông xuân 2012-2013.

Đồng thời cử các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét, đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao, nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét. Các địa phương phải chủ động bố trí ngân sách dự phòng để phục vụ công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc...