DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Chủ động giống, nguồn nước bảo đảm cho sản xuất vụ đông xuân 2012-2013 đạt kết quả cao

22/11/2012 00:00
Để bảo đảm cho vụ đông xuân 2012-2013 đạt được kết quải cao về năng xuất, chất lượng, diện tích hiện nay các địa phương trên đìa bàn tỉnh đang chủ động quản lý chặt chẽ nguồn nước tưới, tiêu, chuẩn bị làm thủy lợi nội đồng. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng như bà con nông dân đang chủ động các giống lúa tốt để gieo trồng đúng trong khung thời vụ tốt nhất.

Vụ đông xuân 2011-2012, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của các ngành chức năng, các địa phương cũng như bà con nông dân trên địa bàn tỉnh nên sản xuất nông nghiệp vẫn tương đối ổn định và phát triển khá. Trong đó, diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2011-2012 đạt 78.433 ha, trong đó cây lúa là 16.461 ha, năng suất đạt 55,47 tạ/ha; cây ngô 21.716 ha, năng suất đạt 39 tạ/ha. Sản lượng cây lương thực có hạt trong vụ đông xuân 2012 đạt 175.921 tấn, trong đó thóc 91.306 tấn, vượt 9,03%, ngô 84.615 tấn.

Xác định vụ đông xuân 2012-2013 là vụ sản xuất lớn, có nhiều loại cây trồng, có điều kiện thâm canh đạt năng suất cao. Đây cũng là vụ có vị trí quan trọng quyết định đến sản xuất cả năm. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các các ban, ngành chức năng và các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu vụ. Trên có sở đó, vụ đông xuân 2012-2013, tỉnh có kế hoạch gieo trồng 78.000 ha cây trồng các loại. Theo đó, cây lương thực có hạt sản xuất trong vụ chiêm xuân là 38.200 ha, gồm cây lúa 16.200 ha, cây màu khác 18.200 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 12.100 ha, cây thực phẩm 8.300 ha…Tỉnh cũng phấn đấu sản lượng lương thực cây có hạt vụ chiêm xuân 2012-2013 đạt 185.700 tấn, trong đó sản lượng thóc 89.100 tấn, ngô 96.600 tấn.

Để bảo đảm đủ nguồn nước tưới, tỉnh chỉ đạo các địa phương có kế hoạch sử dụng tiết kiệm các nguồn nước, bảo đảm có đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất ngay từ khâu làm đất, gieo cấy, chủ động nước tưới từ 12.000 đến 13.000 ha lúa trong vụ và một số hoa màu chủ yếu như ngô, mía, rau đậu vụ đông. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố triển khai chiến dịch toàn dân làm thủy lợi, phòng chống hạn trong tháng 4 năm 2013, bảo đảm chỉ tiêu, kế hoạch, khối lượng đất đào đắp là 284.000 m3; phát dọn kênh mương, mái 956.700 m2; ngày công huy động trong chiến dịch 293.567 công; tổng kinh phí chiến dịch là 19 tỷ đồng. Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi theo kế hoạch đề ra.

Theo dự báo vụ đông xuân tới sẽ ấm hơn năm trước; rét đậm, rét hại xảy ra tạp trung trong tháng 1,2; tuy nhiên số đợt, thời gian mỗi đợt thấp hơn so với năm trước. Nhưng về thủy lợi một số hồ chứa nước đang phải sửa chữa nên vẫn có thể xảy ra khô hạn cục bộ, do đó các địa phương phải chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm, chuẩn bị đủ giống, phân bón, thuốc BVTV…không gieo cấy lúa ở những diện tích không chủ động được nguồn nước tưới, chuyển đổi sang trồng các loại cây sử dụng ít nước. Cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật gieo mạ che phủ ni lông đúng kỹ thuật để chống rét cho mạ cũng như phòng ngừa tập đoàn rầy truyền bệnh vùng lùn, lùn xoắn lá; chăm sóc, không để mạ già, mạ ống, cấy lúa đúng trong khung thời vụ tốt nhất; tăng cường chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đặc biệt chú ý bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa để cây trồng phát triển đạt năng suất và sản lượng cao.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rút kinh nghiệm từ kết quả sản xuất của các vụ trước, tùy theo từng loại đất, cánh đồng và nguồn nước thuận lợi cũng như đặc điểm thời tiết của từng vùng, địa phương để xác định và bố trí cơ cấu trà, giống hợp lý. Căn cứ vào diễn biến thời tiết để chỉ đạo chặt chẽ việc ngâm ủ và gieo mạ, khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15°C phải ngừng gieo mạ và áp dụng biện pháp hãm mạ, chăm sóc, chống rét cho mạ đã gieo, luôn giữ ẩm cho mạ, không để mặt luống nứt nẻ hoặc đọng nước. Các địa phương cần khuyến cáo bà con nông dân khi thời tiết ấm bất thường cần áp dụng các biện pháp hãm mạ, tránh bị mạ ống; thăm đồng thường xuyên, phát hiện xử lý sâu bệnh kịp thời, bảo đảm có đủ mạ tốt, cấy hết diện tích. Ở những nơi đủ điều kiện, chủ động nguồn nước tưới, tiêu có thể áp dụng biện pháp gieo sạ thẳng.

Từng bước mở rộng diện tích các giống lúa năng suất, chất lượng cao nhằm đáp ứng hai mục tiêu là bảo đảm an ninh lương thực và sản suất hàng hóa, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Đối với một số xã vùng cao sử dụng giống Đài Bấc 8; một số địa phương có ruộng trũng cần cấy sớm tránh lũ tiểu mãm bằng các giống C70, C71, Xi23, Xi21, DT10…Đồng thời, các huyện, thành phố cũng chú ý gieo mạ dự phòng khi thời tiết xấu bằng các giống lúa ngắn ngày như CN2, MDD1, MDD25, P6ĐB trong trà lúa xuân muộn. Về cơ cấu giống lúa cần mở rộng diện tích cấy các giống lúa lai và các giống tiến bộ khác đạt từ 85% trở lên, riêng các giống lúa lai phấn đấy đạt tỷ lệ trên 40% diện tích. Kiên quyết không cấy các giống cũ, giống thoái hóa, năng suất thấp. Mở rộng diện tích trồng các giống ngô lai, phấn đấu đạt trên 90% diện tích; cần tăng cường chuyển đổi những diện tích cây trồng giá trị thấp sang những cây trồng có giá trị cao cũng như đẩy mạnh đưa những giống tiến bộ mới vào sản xuất để tăng thu nhập trên 1 ha canh tác. Phát động phong trào làm phân chuồng, phân xanh và tăng mức đầu tư phân hóa học, phân vi sinh bảo đảm bón lót phân chuồng đạt bình quân từ 8-10 tấn/ha (lúa thuần) và từ 10-12 tấn/ha (lúa lai); bón cân đối đạm, lân, ka ly theo yêu cầu sinh trưởng của mỗi loại cây. Đối với chân ruộng lầy thụt, đất chưa cần bón thêm phân lân, vôi bột từ 3-4 tạ/ha kết hợp làm cỏ sục bùn kịp thời, phòng tránh bệnh nghẹt rễ lúa.