DetailController

Giáo dục

Cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Maya Hòa Bình

13/06/2024 14:22
Ngày 12/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1001/QĐ-UBND về việc Cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Maya Hòa Bình.

Cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Maya Hòa Bình thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Maya, với các nội dung chính như sau:

Tên Trường: Tên tiếng Việt: Trường Trung học phổ thông Maya Hòa Bình.

Tên tiếng Anh: Maya Hoa Binh High School.

Loại hình trường: Trường Trung học phổ thông loại hình tư thục.

Chương trình giáo dục: Trường Trung học phổ thông Maya Hòa Bình thực hiện kế hoạch dạy học, tài liệu giảng dạy, học tập đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền.

Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần giáo dục Maya, địa chỉ: Tầng 5, Tòa 21T2 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Địa điểm đặt trụ sở: Thôn Bu Chằm, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Trường Trung học phổ thông Maya Hòa Bình được tổ chức hoạt động theo quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 và Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Trung học phổ thông Maya Hòa Bình chịu sự chỉ đạo, quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hòa Bình; Công ty cổ phần giáo dục Maya, Trường Trung học phổ thông Maya Hòa Bình; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.