DetailController

Thời sự trong ngày

Biểu dương 93 nông dân xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2021-2023

26/10/2023 15:33
Chiều 25/10, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2021-2023. Tới dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố cùng 93 đại biểu tiêu biểu là những nông dân xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Giai đoạn 2021 - 2023, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đến sản xuất và đời sống của nông dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Hòa Bình, sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát triển mạnh cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa lớn trong các cấp Hội, được cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia tích cực. Phong trào không chỉ khích lệ, thúc đẩy nông dân làm giàu cho mình, đóng góp cho xã hội mà đã khích lệ, động viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ tư vấn, chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm, kỹ thuật, tạo việc làm,... giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo, giúp nhau cùng làm giàu góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.Tạo tiền đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền 10.922 buổi và kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại các thôn, xóm để phổ biến cho trên 806.001 lượt hội viên, nông dân. Hàng năm, có 67.273 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 51,4% so với tổng số hộ hội viên, có trên 36.000 hộ được công nhận đạt danh hiệu ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở chiếm 53,4% hộ đăng ký. Các cấp Hội đã phối hợp với ngành chức năng thực hiện tốt công tác tín chấp, hỗ trợ giúp nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, giống, vật tư nông nghiệp tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền 53,27 tỷ đồng, cho trên 1.500 lượt hộ nông dân vay; tín chấp 5.836 tấn phân bón, 1.553 tấn thức ăn chăn nuôi, 33 tấn thuốc bảo vệ thực vật, 496 tấn giống các loại; phối hợp tổ chức 200 lớp đào tạo nghề cho 6.404 lao động nông thôn; tổ chức 746 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 42.554 lượt hội viên, nông dân tham gia. Vận động cán bộ, hội viên nông dân hỗ trợ xây dựng 42 nhà “Mái ấm nông dân”, với giá trị tiền mặt là 805 triệu đồng và hỗ trợ ngày công, nguyên vật liệu quy đổi bằng tiền là hơn 1 tỷ đồng. Trong 02 năm qua đã trực tiếp hướng dẫn xây dựng, hỗ trợ thành lập mới được 52 hợp tác xã, 162 tổ hợp tác, 373 chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp; hỗ trợ kết nối, tiêu thụ 1.296 tấn nông sản các loại cho hội viên nông dân; phối hợp với các đơn vị hỗ trợ đưa 2.976 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử postmart.vn, 284 sản phẩm lên sàn voso.vn, 750.000 tem truy xuất thông tin, 5.000 tem truy xuất nguồn gốc,...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực Hội Nông dân và hội viên trong toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nông dân, tham gia phát triên nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, các chương trình, đề án của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các Hội viên nông dân cần tích cực tham gia thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, vận động cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia các hình thức kinh tê tập thế, liên kết với doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất theo tiêu chuân VietGAP, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ về cây, con giống, ngày công lao động, kinh nghiệm sản xuất, chuyến giao khoa học, kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Hội nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông dân. Tạo điều kiện để nông dân phát huy vai trò chủ thể của mình trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát huy tính sáng tạo của nông dân trong việc nghiên cứu, sáng chế, phát minh ra những máy móc, thiết bị, nông cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng những nông dân, hộ gia đình có mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả, để nêu gương, nhân rộng trong toàn tỉnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong từng cấp Hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, đã có 93 hộ gia đình nông dân xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Các đồng chí: Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các hộ gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi