DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Báo cáo xử lý thông tin về cảnh báo tình trạng quyền lợi người lao động chưa được đảm bảo tại Khu công nghiệp Lương Sơn

01/06/2022 00:00
Ngày 27/5/ 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tỉnh Hòa Bình có Văn bản số 1041/LĐTBXH-TTr báo cáo xử lý thông tin phản ánh của Báo Điện tử Xây dựng về cảnh báo tình trạng quyền lợi người lao động chưa được đảm bảo tại Khu công nghiệp Lương Sơn.

Ngày 10/5/2022, Báo điện tử Xây dựng có đăng tải bải viết với tiêu đề “Hòa Bình: Cảnh báo tình trạng quyền lợi người lao động chưa được đảm bảo tại Khu công nghiệp Lương Sơn”. Sở LĐ-TB và XH tỉnh Hòa Bình báo cáo các nội dung như sau:

Ngày 04/4/2022 Sở LĐ-TB và XH nhận được đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Minh Thu (sau đây gọi là bà Thu), nội dung tố cáo bà Trịnh Thị Hồng Vân (sau đây gọi là bà Vân), Giám đốc phụ trách Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc ESQUEL Việt Nam Hòa Bình có hành vi cưỡng ép người lao động phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Sau khi nghiên cứu đơn của bà Thu: Ngày 05/4/2022 Thanh tra Sở LĐ-TB và XH thực hiện xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo, kết quả buổi làm việc như sau:

Người viết đơn là bà Thu hiện đang làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn tại Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc ESQUEL Việt Nam Hòa Bình (hợp đồng lao động được ký từ ngày 09/12/2017). Về nội dung được nêu trong đơn: Bà Thu tố cáo bà Vân có hành vi cưỡng ép người lao động là bà phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Tại buổi làm việc bà Thu cung cấp các tài liệu chứng minh nội tố cáo gồm: 02 tin nhắn của bà Thu và người trong tin nhắn ghi Vân Giám đốc Esquyl; 01 bản photo thẻ căn cước của bà Thu; 01 bản photo ghi nội dung tin nhắn với người tên E Hoàng kho phu..; 01 bản photo tin nhắn với người có tên E Giang; 01 bản sao tin nhắn về nội dung mở ht bị khóa từ 31…; 01 bản sao quá trình đóng BHXH của bà Thu; 01 bản sao quá trình đóng BHXH của bà Thu ghi ngày 28/5/2020 của BHXH tỉnh Hòa Bình; 01 bản photo Hợp đồng lao động của bà Thu và Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc ESQUEL Việt Nam Hòa Bình; 03 bản ghi âm cuộc hội thoại được gửi qua tin nhắn zalo của Thanh tra viên - Thanh tra Sở LĐ-TB và XH). Các tài liệu nêu trên được bà Thu ký xác nhận ngày 05/4/2022.

Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam - Hòa Bình cung cấp bảng chấm công của bà Thu từ ngày 25/3/2022 đến ngày 06/4/2022 cụ thể như sau: Bà Thu thực hiện nghỉ phép năm trong các ngày 30/3; 01/4; 02/4; các ngày còn lại có chấm thời gian làm việc và thời gian nghỉ phép năm.

Căn cứ các tài liệu do bà Thu cung cấp, bảng chấm công do phía Công ty cung cấp, thì đơn tố cáo của bà Thu không đủ điều kiện thụ lý do: Bà Thu không cung cấp được thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo vì vậy không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật của bà Vân theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 29, Luật Tố cáo năm 2018. Do đó ngày 08/4/2022 Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trả lời bà Thu tại Công văn số 18/TTr về việc không thụ lý tố cáo.

Ngày 29/4/2022 Sở LĐ-TB và XH tiếp tục có Công văn số 775/LĐTBXH-TTr về việc trả lời đơn của bà Hoàng Thị Minh Thu, trong đó đề nghị bà Thu cung cấp thêm các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo để Sở LĐ-TB và XH căn cứ thụ lý. Đến nay Sở LĐ-TB và XH tỉnh Hòa Bình chưa nhận được thêm các tài liệu, chứng cứ của bà Thu.

Theo quy định của pháp luật về hành vi cưỡng bức lao động và thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động tại Bộ Luật lao động 2019, tại khoản 7, Điều 3 hành vi cưỡng bức lao động là: “việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ”.  Như vậy theo các tài liệu do bà Thu cung cấp thì chưa có chứng cứ chứng minh bà Vân có hành vi cưỡng bức lao động để buộc bà Thu viết đơn xin nghỉ việc.

Ngoài quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 35, Điều 36 của Bộ luật Lao động. Tại khoản 3, Điều 34 của Bộ Luật Lao động quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động có quy định “hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động”.  Do đó bà Vân với vai trò là Giám đốc Phụ trách Hành chính - Nhân sự có quyền mời bà Thu lên làm việc để hai bên trao đổi, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Tại bảng chấm công đối với bà Thu từ ngày 25/3/2022 đến ngày 06/4/2022: Bà Thu vẫn thực hiện công việc và được nghỉ phép năm, không có giờ nghỉ không lương. Như vậy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà Thu vẫn được Công ty thực hiện./.