DetailController

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII

21/06/2024 15:54
Ngày 21/6, Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH (HĐND tỉnh) chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng, UBND TP Hòa Bình.
Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH (HĐND tỉnh) phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực VH-XH). Các tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Đặt tên đường, công trình công cộng, đổi tên đường và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn thành phố Hòa Bình; bãi bỏ Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND, ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh; sửa đổi khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 259/2023/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện Dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung trong Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực VH-XH); dự thảo Nghị quyết về đặt tên đường, công trình công cộng, đổi tên đường và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn TP Hòa Bình; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH (HĐND tỉnh) tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan cần tiếp thu, bổ sung các ý kiến, kiến nghị, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình tại Kỳ họp tới./.