DetailController

Giáo dục

Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII

29/11/2022 00:00
Ngày 29/11, Ban Văn hóa – Xã hội (VH-XH), HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH chủ trì hội nghị. Tham dự, có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban VH-XH của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các dự thảo, tờ trình: Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (lĩnh vực VH-XH); tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh; tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Điều 2, Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009 của HĐNND tỉnh; tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động tỉnh Hòa Bình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023 – 2026.

Các đại biểu đã thảo luận làm rõ nhiều nội dung quan trọng, trong đó, tập trung phân tích một số chỉ tiêu lĩnh vực VH-XH năm 2022 chưa đạt; nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục chưa ổn định; thống nhất bổ sung, quy định rõ một số nội dung trong mức chi cho các kỳ thi, cuộc thi, hội thi lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hiệu quả sử dụng một số thiết chế văn hóa; đề xuất các giải pháp cần triển khai quyết liệt trong tháng 12/2022…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH ghi nhận ý kiến của đại biểu, đồng thời đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung để trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí nhấn mạnh: Đối với báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đề nghị bổ sung thông tin để đánh giá thêm về chất lượng giáo dục thực chất; công tác quản lý lễ hội và hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực VH-XH; kết quả nổi bật của các vận động viên Hòa Bình tham gia SEA Games 31; những hạn chế trong chất lượng công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, bổ sung các giải pháp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, quản lý các thiết chế văn hóa; sớm ban hành nghị quyết về xây dựng các nhà văn hóa thôn, bản để nâng cao đời sống văn hóa của Nhân dân./.