DetailController

Thời sự trong ngày

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác với 7 cơ quan, đơn vị

26/04/2023 16:41
Chiều 25/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết các chương trình phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị: Ngân hàng Chính sách xã hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Chữ thập đỏ; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài PT-TH tỉnh; Báo Hòa Bình giai đoạn 2023-2027. Dự lễ ký kết có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với 03 cơ quan: Sở Thông tin và truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cụ thể là: Công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội về thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; công tác phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững; công tác phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn; Công tác thực hiện Nội dung phối hợp số 25/NDPH-MTTQ-HCTĐ ngày 23/3/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác “Vì người nghèo” an sinh xã hội và công tác cứu trợ; công tác phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh về công tác thông tin, tuyên truyền.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, cũng như chỉ ra những hạn chế tồn tại, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã cho ý kiến, đề xuất về phương pháp, cách thức phối hợp và thống nhất ký kết chương trình phối hợp, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2027.

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác với 7 cơ quan, đơn vị về các nội dung: Công tác tuyên truyền; thực hiện tín dụng chính sách; chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội; thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đối với 03 cơ quan: Sở Thông tin và truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Chương trình phối hợp được ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, giúp các cơ quan hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ với Nhân dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận tỉnh nhấn mạnh các Chương trình phối hợp được ký kết là những nội dung rất quan trọng. Căn cứ theo chương trình, đề nghị lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn phụ trách, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.