DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

02/12/2021 00:00
Ngày 2/12, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Ban tộc Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về kế hoách phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận các nội dung chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với những nội dung trong các báo cáo, dự thảo Nghị quyết, đồng thời đóng góp ý kiến vào một số nội dung liên quan như: Xây dựng cơ chế, chính sách hộ trợ đặc thù cho vùng CT29, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bổ sung tiêu chí để triển khai Đề án 03 về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng 2 xã Hang Kia, Pà Cò; đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống điện; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ các dự án trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh trên cơ sở bám sát thực tiễn, tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó tâp trung rà soát các tiểu dự án để tránh bị trùng lắp, chồng chéo với các Chương trình, dự án khác đang triển khai. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị các Sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh, lồng ghép với nguồn vốn của Trung ương để triển khai Đề án trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan tham mưu, soạn thảo các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII phối với Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các nội dung giải trình gửi các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để các đại biểu có cơ sở xem xét trước khi biểu quyết thông qua tại Kỳ họp./.