DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Ban Chỉ đạo Trung ương 6 khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X tại tỉnh Hòa Bình

28/03/2022 00:00
Chiều 25/3, Đoàn Khảo sát Đề án Trung ương 6 do đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm việc tại tỉnh Hòa Bình nhằm khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị (Nghị quyết số 15/NQ-TW). Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành chức năng.
Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương 6 phát biểu kết luận buổi làm việc

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đã có những bước đổi mới tích cực, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến cơ sở của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội được nâng lên. Phương thức vận động quần chúng được đa dạng hóa các loại hình để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng công tác, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nâng cao, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2007 đến nay, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo tổ chức thành công 03 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo theo đúng luật định. HĐND tỉnh đã ban hành 663 nghị quyết, Thường trực HĐND, các ban của HĐND thực hiện 4.080 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, tổ chức 42 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Trong công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của UBND cùng cấp, tỉnh đã lồng ghép các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm…So với năm 2007, đến năm 2021, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đạt được mục tiêu đề ra. Trong công tác tổ chức, tỉnh Hòa Bình đã giảm được 01 đơn vị hành chính cấp huyện, 59 hành chính cấp xã, 576 thôn, xóm, tổ dân phố; 01 sở, 23 đơn vị trực thuộc khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể tỉnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy còn chậm so với yêu cầu; chất lượng, hiệu quả còn có mặt hạn chế. Hoạt động giao ban giữa cấp ủy, HĐND, UBND và MTTQ một số nơi nội dung chưa đi vào những vấn đề bức xúc cần giải quyết. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở một số nơi còn hạn chế; chất lượng hiệu quả một số cuộc kiểm trra, giám sát còn thấp; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại; những mô hình hay, cách làm tốt trong quá trình triển khai thực hiện cùng những kiến nghị, đề xuất…

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin làm rõ thêm việc cụ thể hóa các kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW tại địa phương, đặc biệt là những đổi mới trong lãnh đạo hệ thống chính trị; công tác tổ chức cán bộ; lề lối làm việc và cải cách hành chính. Đồng chí Bí thư kiến nghị với Đoàn công tác: Cần đổi mới công tác thể chế, việc ban hành các văn bản quy pháp pháp luật, xây dựng luật pháp, văn bản hướng dẫn tránh chồng chéo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương 6 ghi nhận những kết quả tích cực tỉnh Hòa Bình đã đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW và đánh giá đây là điểm sáng, đã triển khai tốt với nhiều đổi mới. Đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị đề xuất của đại biểu, là cơ sở để tổng hợp, báo cáo, điều chỉnh Nghị quyết trong thời gian tới./.