DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Ban Chỉ đạo 09 tỉnh họp triển khai nhiệm vụ

21/04/2022 00:00
Ngày 20/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng, an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu” (Đề án 09) đã tổ chức hội nghị để quán triệt, triển khai các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Đề án. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Đề án 09 chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ 09 tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Lê Xuân Minh, UVTV, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Đề án và Đại tá Nguyễn Quốc Toản, UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đề án đã quán triệt các Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm Đề án số 09-ĐA/TU ngày 28/2/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng, an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu”; Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo Đề án của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án 09; Quyết định về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo Đề án; Quyết định về thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án.

Sau 10 năm thực hiện Đề án 03-ĐA/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu”, đến nay KTXH của 2 xã đã có bước phát triển. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tăng trưởng kinh tế đạt khá. Thu nhập bình quân đầu người của xã Hang Kia đạt 25,1 triệu đồng, xã Pà Cò đạt 15,22 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở 2 xã cũng đã đạt kết quả tích cực. Xã Hang Kia đạt 12/19 tiêu chí, xã Pà Cò đạt 13/19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của xã Hang Kia giảm xuống còn 24,6%, xã Pà Cò giảm còn 16,16%. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. Hoạt động của tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị trên địa bàn ổn định. Tuy nhiên, về mức độ phát triển KTXH 2 xã Hang Kia, Pà Cò vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của huyện; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn mới đạt 57,47% thu nhập bình quân của huyện Mai Châu và bằng 23,5% thu nhập bình quân chung của tỉnh. Tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu; hoạt động của hệ thống chính trị, công tác cán bộ ở 2 xã vẫn còn nhiều hạn chế...

Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Đề án số 09-ĐA/TU ngày 28/2/2022 nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Đề án 03-ĐA/TU với các mục tiêu: Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2 xã; phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với huyện và của tỉnh; tiếp tục đảm bảo ANCT - TTATXH và công tác quốc phòng, tạo môi trường ổn định để phát triển bền vững. Phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 2 xã đạt mức trung bình của huyện, thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%. Hệ thống điện, đường, trường, trạm đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng phục vụ. An ninh quốc phòng được giữ vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Đề án 09 nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện đề án là phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Vì vậy thời gian tới, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban chỉ đạo Đề án 09 cần tập trung xây dựng kế hoạch của ngành, lĩnh vực mình phụ trách để triển khai thực hiện tốt. Qua hơn 10 năm thực hiện Đề án 03-ĐA/TU đã củng cố giữ vững ổn định về an ninh chính trị thì việc thực hiện Đề án 09-ĐA/TU sẽ là sự kết nối để tập trung phát triển KTXH, tiếp tục giữ vững ổn định QPAN. Các thành viên BCĐ cần phải bám sát, nghiên cứu kỹ các mục tiêu của Đề án để tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, triển khai thực hiện Đề án một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, đầu tư phát triển KTXH, bảo đảm QPAN ở địa bàn 2 xã...