DetailController

Giáo dục

06 mục tiêu cụ thể hóa Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình

13/02/2023 00:00
Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030, năm 2023, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh đã đề ra 06 mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể. Qua đó, góp phần xác định rõ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình.
Năm 2023 phấn đấu 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp

Mục tiêu 1: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên

100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 60% thanh niên công nhân; 60% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh. 60% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. Kết nạp được trên 70% đảng viên mới trong độ tuổi thanh niên và người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi). 43.000 thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 100% phạm nhân trong độ tuổi thanh niên trước khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn được tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, định hướng nghề nghiệp.

Mục tiêu 2. Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm. 90% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; 90% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở. Tăng 5% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 5% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 3% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ. 20% thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỉ lệ 100%. 1.000 thanh niên nông thôn được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ, khoa học, công nghệ vào sản xuất. Ít nhất 50% thanh niên trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, Trong đó quan tâm cho thanh niên các xã vùng cao, vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai, chịu tác động của biến đổi khí hậu

Mục tiêu 3. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Số thanh niên được đào tạo nghề chất lượng cao khoảng 70% tạo được việc làm bền vững. Có 11.000 thanh niên được giải quyết việc làm mới. 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số 03 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp, hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của tội phạm buôn bán người; 100% thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng, phấn đấu, hằng năm tạo việc làm ổn định cho 20% số thanh niên trên. Phấn đấu cơ cấu tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp đạt từ 15% trở lên 30% cán bộ, công chức, viên chức trẻ (dưới 40) được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Mục tiêu 4. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên

70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. 60% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; trên 90% nữ thanh niên được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản. 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ. 90% thanh niên được truyền thông, cung cấp thông tin về nâng cao chất lượng dân số, khám sức khỏe trước khi kết hôn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng bệnh tan máu bẩm sinh,…

Mục tiêu 5. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

80% thanh niên ở đô thị; 70% thanh niên ở nông thôn; 60% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú. 15% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số

Mục tiêu 6. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

100% thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ. 100% tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp và các tổ chức khác của thanh niên có phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia./.