DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Đồng chí Lê Huy Ngọ, Cố vấn BCĐ 800 TW: xây dựng NTM, Hòa Bình ưu tiên tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân, cải thiện chất lượng cuộc sống

09/08/2012 00:00
Ngày 8/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM do đồng chí Lê Huy Ngọ, Cố vấn BCĐ Trung ương chương trình MTQG xây dựng NTM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Ngọc Đảm, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Cố vấn xây dựng chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
đồng chí Lê Huy Ngọ, Cố vấn BCĐ Trung ương chương trình MTQG xây dựng NTM phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 800 tỉnh, thực hiện chương trình, tỉnh đã thành lập được BCĐ từ cấp tỉnh đến cấp xã, tới nay đã có 144/191 xã thành lập BCĐ, 191 xã đã thành lập Ban quản lý cấp xã và 1.781/1.781 thôn, xóm, bản thành lập Ban phát triển thôn. Toàn tỉnh đã có 72/191 xã có quyết định phê duyệt quy hoạch chung và 36 xã đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hiện đã có 61/191 xã trong toàn tỉnh đã được phê duyệt đề án xây dựng NTM, 45 xã đang trình phê duyệt đề án, 85 xã đang triển khai lập đề án. Trong năm 2012 tổng nguồn vốn thực hiện chương trình NTM của tỉnh là 33.952 triệu đồng. Nguồn vốn lồng ghép thực hiện chương trình là trên 1.312 tỷ đồng. Qua đánh giá thực trạng nông thôn ở toàn bộ các xã hiện có 1 xã Nhuận Trạch đạt 11 tiêu chí, 4 xã đạt 10 tiêu chí; 13 xã đạt từ 8- 9 tiêu chí; 47 xã đạt 5 – 7 tiêu chí; và 126 xã đạt dưới 5 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, chương trình xây dựng NTM đã được tỉnh triển khai với sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh đó chương trình xây dựng NTM cũng gặp phải những khó khăn như: nguồn lực tài chính; tập quán sản xuất của bà con còn lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ lẻ; đội ngũ cán bộ xã trình độ quản lý còn yếu… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quan điểm xây dựng NTM của tỉnh Hòa Bình là tập trung vào phát triển sản xuất, xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình đề xuất với Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương MTQG xây dựng NTM và Chính phủ ưu tiên tăng cường nguồn vốn cho tỉnh Hoà Bình để triển khai thực hiện Chương trình; sớm sửa đổi một số tiêu chí khó thực hiện đối với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia làm công tác xây dựng NTM; ban hành cơ chế chính sách riêng cho công tác hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huy Ngọ, Cố vấn BCĐ 800 TW, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực triển khai xây dựng NTM của tỉnh Hòa Bình, tỉnh đã triển khai xây dựng NTM bài bản, có quy trình và bước đầu phát huy hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Hòa Bình cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng NTM; Trong xây dựng NTM đặc biệt chú trọng tới tiêu chí nâng cao thu nhập người dân, cải thiện chất lượng cuộc sống, đa dạng hóa các nguồn lực trong thực hiện xây dựng NTM, phải tập cho nông dân có kỹ năng sản xuất, kỹ năng kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài việc thực hiện tốt xây dựng NTM ở 11 xã điểm, cần quan tâm từng bước thực hiện xây dựng NTM tại các xã khác. Đồng chí cho rằng, nên vận động mỗi cơ quan, đoàn thể tham gia đảm nhiệm thực hiện một tiêu chí trong xây dựng NTM, ở cấp xóm nên vận động nhân dân tự xây dựng NTM trên những tiêu chí như giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, bảo đảm trật tự an toàn thôn, xóm. Toàn tỉnh nỗ lực tìm tòi, đổi mới, tìm hướng đi đúng, cách làm hay, huy động sức mạnh toàn dân vào xây dựng NTM. Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác ghi nhận và tiếp thu để báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương.