DetailController

Giáo dục

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra nông thôn mới tại xã Độc Lập

01/11/2022 00:00
Ngày 31/10, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Độc Lập, thành phố Hoà Bình. Tham gia đoàn, có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hòa Bình, đến nay thành phố có 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó: 2 xã Mông Hóa, Thịnh Minh đã có Quyết định thừa nhận, 1 xã Hòa Bình chưa được thừa nhận do chưa đạt tiêu chí số 5 về trường học; có 2/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 – 2020: Yên Mông, Hợp Thành). Xã Độc Lập chưa đạt tiêu chuẩn NTM.

Xã Độc Lập là xã vùng cao thuộc vùng 135, tổng diện tích tự nhiên là 3.747,16 ha. Xã có 6 xóm với tổng số 626 hộ, 2.948 nhân khẩu. Năm 2021 thu nhập bình quân đầu người là 26,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 20,94%. Xã Độc lập đạt 13/19 tiêu chí, 06 tiêu chí chưa đạt chuẩn bao gồm (Tiêu chí số 02 về Giao thông; Tiêu chí số 05 về Trường học; Tiêu chí số 10 về Thu nhập; tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều; tiêu chí số 15 về Y tế; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm). Xã phấn đấu năm 2022 đạt tiêu chí số 2 và số 5; năm 2023 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt, xã còn một số khó khăn, hạn chế như: Về tiêu chí 10 Thu nhập: là xã vùng cao, khó khăn của Thành phố không có các Công ty, doanh nghiệp lớn đứng chân trên địa bàn thu nhập chủ yếu của người dân bằng nông nghiệp, chăn nuôi và trồng rừng vì vậy tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao, năm 2021 Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 20,93% . Về tiêu chí 15 Y tế, chỉ tiêu 15.1: Hiện nay xã Độc Lập đang là xã 135 vì vậy tỷ lệ tham gia Bảo hiểm Y tế đang được nhà nước hỗ trợ và đạt 100% . Tuy nhiên nếu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 và không được hỗ trợ của nhà nước thì tỷ lệ tham gia bảo hiểm Y tế trên địa bàn gặp khó khăn khi thực hiện việc duy trì, giữ vững và nâng cao chỉ tiêu Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế. Chỉ tiêu 15.4 trong tiêu chí 15 Về Y tế: Yêu cầu tỷ lệ dân số có sổ khám bệnh điện tử >50 % - khó khăn trong triển khai thực hiện do trên địa bàn xã đời sống Nhân dân còn khó khăn chưa đủ điều kiện để mua sắm điện thoại thông minh; và đây là chỉ tiêu mới đưa vào thực hiện trong Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và ngành Y tế chưa triển khai thực hiện nội dung này. Về tiêu chí 17 Môi trường: Có thêm nhiều chỉ tiêu cần phải thực hiện để đạt chuẩn hơn so với Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Chỉ tiêu 17.1. Xã chưa có công trình nước sach tập trung; chỉ tiêu 17.6 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định - chưa đạt; chỉ tiêu 17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn và 17.2 Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn - chưa đạt. 

Tại buổi kiểm tra, xã Độc Lập đề xuất, kiến  nghị về: Quan tâm hỗ trợ đầu tư về cảnh quan môi trường UBND xã; hỗ trợ sửa chữa các công trình thuỷ lợi đã xuống cấp do ảnh hưởng của mưa lũ; xây dựng nhà công vụ cho cán bộ công chức viên chức từ vùng thuận lợi lên xã làm việc…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện tiêu chí môi trường, thu nhập; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông; xây dựng các mô hình sản xuất liên kết chuỗi, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương…Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở ngành liên quan, UBND TP Hoà Bình tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xã Độc Lập hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đạt chuẩn vào năm 2023.

Trước đó, Đoàn đã đi thăm một số mô hình kinh tế và trường học trên địa bàn xã Độc Lập./.