DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu

17/08/2022 00:00
Sáng 17/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, dịch vụ, du lịch; việc triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Trong 8 tháng năm 2022, Đảng bộ huyện Mai Châu đã thực hiện các giải pháp toàn diện về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 1.629 tỷ đồng, đạt 43,21% kế hoạch, tăng 13,07% so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Duy trì ổn định 744 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Huyện đón 291.090 lượt khách thăm quan, du lịch, tổng doanh thu đạt trên 332 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách Nhà nước 35.915 triệu đồng, đạt 54,06% so với dự toán. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định. Việc triển khai Đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh hai xã Hang Kia, Pà Cò được các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện. Đảng ủy Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện.

Tại buổi làm việclãnh đạo huyện Mai Châu đã đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như: Tiếp tục quan tâm thực hiện Đề án số 09; quan tâm đến các nguồn lực thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Mai Châu đến năm 2030, quy hoạch xây dựng vùng huyện Mai Châu đến năm 2045; bố trí nguồn vốn xây dựng hạ tầng trên địa bàn, hạ tầng du lịch.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Mai Châu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm 2022; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, dịch vụ, du lịch; việc triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Mai Châu quan tâm công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển đảng gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Về phát triển kinh tế, huyện cần bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc, điều kiện tự nhiên trong phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; tham mưu tổng kết và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06 về phát triển du lịch; phát triển du lịch xanh, bền vững; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao đời sống cho người dân; quan tâm đầu tư phát triển giao thông nông thôn; đẩy mạnh truyền thông phương tiện hiện đại trong quảng bá du lịch, thu hút đầu tư; nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao; quan tâm tới đời sống của người dân, các hộ nghèo, gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng. Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện Mai Châu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

* Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác đã đi thăm, nắm tình hình một số điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện./.