DetailController

Khoa học - Môi trường

Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần tạo nền móng cho sự phát triển khoa học và công nghệ

21/04/2022 00:00
Trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo góp phần tạo nền móng cho sự phát triển khoa học và công nghệ.
Dự án “Máy theo dõi chỉ số sinh tồn online MMO” đạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh

Đồng thời áp dụng khoa học và công nghệ vào việc quản lý, giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục nhằm hướng tới các mục tiêu Nghị quyết số 20-NQ/TW theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Giáo dục như: Tổ chức hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, triển khai các Chương trình tư vấn hướng nghiệp gắn với phát triển khoa học và công nghệ; triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; triển khai đưa phương pháp giáo dục STEM vào chương trình đào tạo tại các trường phổ thông; tổ chức các cuộc thi Khoa học kỹ thuật, các hoạt động sáng kiến trong toàn ngành. Qua đó công tác phát triển khoa học và công nghệ trong toàn ngành có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn của cán bộ quản lý cấp học mầm non đạt 99,8%, cấp học tiểu học đạt 89,1%, cấp học THCS đạt 95,6%, cấp học THPT đạt 100%, khối Trung tâm GDNN-GDTX đạt 100%, CĐSP đạt 100%; trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn của giáo viên cấp học mầm non đạt 84,5% (đang đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo là 803 GV), cấp học tiểu học đạt 49,7% (đang đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo là 840 giáo viên), cấp học THCS đạt 71,00% (đang đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo là 426 giáo viên), cấp học THPT đạt 100%, khối Trung tâm GDNN-GDTX đạt 100%, CĐSP đạt 100%.

Trong giai đoạn 2012 - 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị, trường học đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Kết quả, có 3.863 đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học cấp cơ sở được công nhận và triển khai áp dụng; trong đó tiêu biểu là đề tài: “Thực trạng và giải pháp phòng bệnh cong vẹo cột sống và cận thị đối với các lứa tuổi học sinh”; đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”; đề tài “Nghiên cứu khảo sát thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý mầm non tỉnh Hòa Bình theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và chuẩn hiệu trưởng trường mầm non”; đề tài “Chuyển đổi mô hình dạy học một buổi trên ngày sang dạy học hai buổi trên ngày ở các trường Tiểu học vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình”; đề tài “Thành lập các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình”; .... đã được công nhận cấp tỉnh và triển khai áp dụng đem lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, giảng dạy.

Toàn tỉnh có 10 huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 10 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở; 10 huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi 15 đến 60 biết chữ mức độ 1 là 99.8% và biết chữ mức độ 2 là 98.75%. Chất lượng giáo dục được duy trì, giữ vững và có bước phát triển tốt. Hàng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99% trở lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 95%-99,81%. Trong giai đoạn 2012 - 2022, các Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT có 302 học sinh đoạt giải, trong đó có 01 giải Nhất, 31 giải Nhì, 110 giải Ba và 160 giải Khuyến khích, 64 học sinh người dân tộc thiểu số; có 436 dự án, sản phẩm đoạt giải trong các kỳ thi Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình với 804 học sinh đoạt giải, trong đó có 42 giải Nhất, 102 giải Nhì, 148 giải Ba và 144 giải Khuyến khích. Tham gia các Hội thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc có 22 dự án, sản phẩm đoạt giải. Đặc biệt năm 2021, học sinh tỉnh Hòa Bình tham gia và đoạt Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Phát minh và sáng chế thế giới tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Hàn Quốc; đoạt giải Á quân 2 cuộc thi lập trình The Coolest Projects Malaysia 2021 bằng hình thức trực tuyến./.