DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đoàn công tác Quân khu 3 làm việc tại tỉnh Hòa Bình

15/10/2021 00:00
Ngày 14/10, Đoàn công tác do đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, Lương Sơn.
Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền đã lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh. Với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân, công tác quốc phòng – quân sự địa phương của tỉnh được triển khai toàn diện và có nhiệm vụ nổi bật như: Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng công tác giáo dục quốc phòng – an ninh; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ: công tác huấn luyện; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; công tác phòng, chống dịch bệnh, tiếp nhận và cách ly công dân từ vùng có dịch Covid-19; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp giữa phát triển kinh tế - văn hóa với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, tiềm lực quốc phòng được nâng lên. Kinh tế các vùng đặc thù có bước phát triển rõ rệt, cơ cấu kinh tế các xã có sự chuyển biến tích cực, sinh kế của người dân ngày càng đa dạng, thu nhập được nâng lên, đời sống không ngừng được cải thiện, hộ nghèo giảm khá nhanh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội tại các xã trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã có bước phát triển song so với cả nước, vẫn là vùng khó khăn nhất; hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém; các tiềm năng về đất đai, lao động, ngành nghề truyền thống chưa được thai thác hiệu quả; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; chất lượng y tế, văn hóa còn thấp…

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy thông tin thêm những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đặc biệt là công tác phòng, chống dịch. Nhìn chung, 9 tháng đầu năm tỉnh có kinh tế phát triển khá, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được đảm bảo. Đồng thời nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn xác định nhiệm vụ quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Kiến nghị với Đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị có chính sách ưu tiên, phát triển các xã vùng khó khăn; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người địa phương, người dân tộc thiểu số; tạo công ăn việc làm cho con em các vùng đặc thù…