DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đoàn Công tác của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại tỉnh

30/11/2021 00:00
Ngày 30/11, Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại tỉnh. Tiếp đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã bám sát sự hướng dẫn của Mặt trận cấp trên và định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương; phối hợp với chính quyền, các ban, ngành và tổ chức thành viên tích cực triển khai tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động đề ra.Tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình các tầng lớp Nhân dân ổn định, Nhân dân tin tưởng và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội chủ trì, phát động được triển khai đa dạng, hiệu quả. Năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đã tiếp nhận gần 19 tỷ đồng; Quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ với tổng giá trị trên 40 tỷ đồng. Từ các nguồn Quỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xin ý kiến chỉ đạo cà kịp thời phân bổ nguồn ủng hộ để hỗ trợ các đối tượng theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động và tiếp nhận 470 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, cùng 3,2 tỷ đồng tiền mặt ủng hộ các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh thành phố khác phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động giám sát được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện trên nhiều lĩnh vực, thu hút sự quan tâm, đồng thuận của cử tri và Nhân dân. Hệ thống tổ chức, cán bộ Mặt trận được các cấp ủy Đảng chỉ đạo kịp thời, công tác thi đua khen thưởng luôn thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Mặt trận trong năm 2021 cũng còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân ở một số nơi có lúc chưa kịp thời; công tác thông tin, báo cáo còn chậm; hoạt động ở một số cơ sở còn hạn chế; chất lượng, hiệu quả một số cuộc vận động, phong trào chưa thật sự cao; công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội chưa sâu…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ thông tin thêm một số những kết quả quan trọng mà tỉnh đã đạt được trong năm 2021, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giành cho tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đến cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét một số kiến nghị của tỉnh, nhất là trong việc triên khai một số chính sách, cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng những kết quả của tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động. Thực hiện tốt các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được đẩy mạnh triển khai nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo vượt qua khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Cấp ủy tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ  làm công tác Mặt trận đủ về số lượng, mạnh về chất lượng./.