DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV tại huyện Tân Lạc

27/04/2022 00:00
Ngày 26/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (ĐBQH) gồm các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã Tử Nê, Ngọc Mỹ, Đông Lai và Thị trấn Mãn Đức

Buổi sáng, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc với gần 100 cử tri các xã: Ngổ Luông, Quyết Chiến, Vân Sơn. Buổi chiều, Đoàn tiếp xúc với 100 cử tri các xã: Tử Nê, Ngọc Mỹ, Đông Lai và Thị trấn Mãn Đức.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã báo cáo đến cử tri về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình từ sau Kỳ họp thứ Hai đến trước Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV. Cụ thể, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã tích cực triển khai việc xin ý kiến các cơ quan hữu quan và tổng hợp ý kiến đóng góp; xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế để kịp thời nắm bắt thông tin, làm cơ sở tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự án luật. Đoàn đã đề xuất nội dung giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các nội dung thiết thực, tập trung vào các vấn đề bức xúc, các lĩnh vực trọng điểm mà xã hội, cử tri và Nhân dân quan tâm như: cải cách hành chính thu hút đầu tư; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã gắn bó mật thiết, liên hệ thường xuyên với cử tri và Nhân dân, nắm bắt tình hình thực tiễn, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các Bộ, Ngành Trung ương, thực sự là cầu nối giữa cử tri, Nhân dân trên địa bàn tỉnh với Quốc hội...

Đồng thời, thông tin đến cử tri huyện Tân Lạc dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành xem xét thông qua 05 dự án luật, 04 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật và xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng khác…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã trên địa bàn huyện Tân Lạc đã kiến nghị với Đoàn nhiều nội dung trong đó chủ yếu liên quan đến: Chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách ở xóm, xã; đề nghị quan tâm phát triển giáo dục, cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông, các dịch vụ thương mại, quy hoạch chợ, phát triển du lịch cộng đồng, đảm bảo lưới điện quốc gia, nước sạch vệ sinh cho các hộ dân, tạo điều kiện để Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; cơ chế, chính sách cho Bí thư, Trưởng thôn; quan tâm triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chế độ đối với đối tượng là sinh viên cử tuyển; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở đó, thời gian tới sẽ tổng hợp, báo cáo, phản ánh đến Quốc hội; theo dõi, đôn đốc giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, chăm lo đến phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thu hút đầu tư; củng cố, tăng cường hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính trị…Vì vậy đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm cao, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống cho Nhân dân. Mong muốn cử tri Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng Đảng, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất trao đổi, tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa ĐBQH với Nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra…/.