DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa XIII

17/05/2013 00:00

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

 Tham dự còn có các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình gồm: Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên thường trực, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình và các sở, ngành của tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã báo cáo tóm tắt hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc ngày 25/6/2013. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc và xem xét các nội dung cụ thể: Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án Luật và 01 dự thảo Nghị quyết gồm: Luật hòa giải cơ sở; Luật đất đai (sửa đổi); Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật phòng, chống khủng bố; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật giáo dục quốc phòng - an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội. Cho ý kiến vào 01 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 7 dự án Luật khác gồm: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật tiếp công dân; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật việc làm. Các nội dung được xem xét, thảo luận, thông qua gồm: Các báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; Các báo cáo về việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào; Xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014; Quốc hội giám sát tối cao Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Xem xét, quyết định về công tác nhân sự (nếu có); Một số báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có).

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn; các ngành; các chuyên gia vào 10 dự án luật và tổng hợp các ý kiến đóng góp, báo cáo gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội. Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình xây dựng Chương trình và tổ chức tiếp xúc cử tri tại  04 điểm gồm: Sở Y tế; huyện Tân Lạc; Huyện Yên Thủy; Huyện Lạc Sơn. Qua tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH đã tiếp thu được trên 100 ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức khảo sát, giám sát tổng số 06 cuộc, gồm: Khảo sát “Về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”. Giám sát “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006 - 2012” ;  Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”; Giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009 - 2012”. Phối hợp với Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát 01 cuộc về việc giải quyết kiến nghị của cử tri về chính sách tái định cư thủy điện Hòa Bình. Tham gia 11 đợt tiếp công dân cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh theo quy định của pháp luật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận 89 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đoàn đã nghiên cứu và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung gồm: Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Về sản xuất và đời sống của nhân dân; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Qua nghe nội dung các báo cáo trình bày tại hội nghị, các vị đại biểu đại diện các sở, ngành của tỉnh đã phát biểu những nội dung còn bất cập liên quan đến ngành, lĩnh vực mình và đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ để xem xét và sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp và đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, rà soát những vấn đề còn bất cập để có ý kiến gửi Đoàn ĐBQH tỉnh, trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo quy định./.