DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ

23/10/2015 00:00

Ngày 22/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ đại biểu về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách Nhà nước (bao gồm việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế) và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016; Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. ĐBQH Bùi Văn Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình chủ trì phiên thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi thảo luận

Tại phiên thảo luận, ĐBQH Bùi Văn Tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình phát biểu về Phương án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ của dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên:

            Thứ nhất, về vấn đề sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ còn dư của dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên cần ưu tiên giải quyết dứt điểm dự án đường Hồ Chí Minh trước vì hiện nay đường Hồ Chí Minh đã xuống cấp nhiều. Bên cạnh đó, tiền GPMB đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 chưa giải quyết dứt điểm đã chuyển giai đoạn 2. Do đó, tôi đề nghị phải ưu tiên giải quyết dứt điểm từng giai đoạn, dứt điểm giai đoạn này mới chuyển giai đoạn tiếp theo.

            Thứ hai, về phân bổ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, đề nghị Quốc hội không nên phân bổ từng dự án mà việc phân bổ phải có nguyên tắc, trên cơ sở giải quyết dứt điểm từng dự án. Đề nghị giải quyết dứt điểm dự án đường Hồ Chí Minh theo từng giai đoạn. Dự án làm đường kết nối thì phải kết nối với đường Hồ Chí Minh chứ thực tế có dự án làm đường kết nối từng đoạn mà không kết nối với đường Hồ Chí Minh. Tôi đề nghị việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ phải sử dụng tập trung vào các công trình trọng điểm và việc sử dụng phải có nguyên tắc./.

            Cũng tại phiên thảo luận tại tổ, ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình phát biểu về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách Nhà nước (bao gồm việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế) và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016:

            Thứ nhất, về tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2015. Theo Báo cáo của Chính phủ, tôi cho rằng các số liệu về tăng trưởng là có vấn đề, thực chất có phát triển bền vững hay không? Tăng trưởng ở mức chưa phấn khởi và thỏa mãn, các con số trong Báo cáo có đáng tin cậy hay không?.

            Về đề án tái cơ cấu, chúng ta thực hiện tái cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực. Cổ phần hóa mà tỷ lệ vốn ngoài Nhà nước còn thấp, vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ cao. Như vậy, sự chuyển biến và hiệu quả của việc cổ phần hóa chưa cao.

            Về đầu tư công và hoạt động tín dụng của các ngân hàng, tôi cho rằng việc xử lý nợ xấu là tốt, các ngân hàng đã tự xử lý nợ để đảm bảo an toàn cho chính mình.

            Về kỷ cương, kỷ luật hành chính, tôi cho rằng chưa nghiêm, ví dụ như Bộ trưởng nói mà cấp dưới phản ứng; việc khai thác cát trái phép mà Phó Thủ tướng Chính phủ phải ra tận bờ sông; một số tòa nhà cao tầng phải cưỡng chế tháo dỡ… Như vậy trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được đề cao. Đồng thời, vấn đề tham nhũng cũng là vấn đề nhức nhối, tình trạng người dân, thậm chí cả cán bộ, công chức đến cơ quan công quyền Nhà nước mà phải lót tay… Tôi đề nghị Chính phủ phải có giải pháp đầy lùi và chấn chỉnh tình trạng trên.

            Vấn đề phát triển không đồng đều giữa các địa phương cũng cần phải cân nhắc. Hiện nay, khoảng cách chênh lệch giữa các địa phương khá cao. Đề nghị Chính phủ phải có giải pháp, chiến lược vĩ mô để điều chỉnh khoảng cách chênh lệch giữa các địa phương.

            Vấn đề thứ hai, về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và vấn đề phát hành trái phiếu Chính phủ, tôi cho rằng Báo cáo có vẻ lạc quan như đại biểu Cường Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên phát biểu trước tôi đã phân tích, thì việc thất thu thuế, bội chi. Việc cơ quan Nhà nước nợ chậm trả thì có coi là bội chi hay không?

            Nhiều khoản chi bố trí vốn chậm, ban hành chính sách mà không cân đối được nguồn lực. Vốn trái phiếu Chính phủ là vốn đi vay mà trong sử dụng lại để dư là việc lãng phí nguồn lực.

            Về vấn đề nợ công, Quốc hội đã có lần đề nghị Chính phủ không phát hành trái phiếu Chính phủ để giảm tỷ lệ nợ công, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó Chính phủ lại đề nghị Quốc hội cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ, với tỷ lệ 30% - 70%... Như vậy, chưa sử dụng chưa hết tiền đã phải trả lãi, việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế cũng cần phải cân nhắc. Hiện nay, nợ công, nợ nước ngoài tăng, đề nghị Chính phủ cần cân nhắc, có những chính sách quyết liệt nhằm giảm nợ công, nợ nước ngoài, theo tôi việc phát hành trái phiếu Chính phủ cần phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng.

            Vấn đề thứ ba, về gói trái phiếu Chính phủ 14.000 tỷ đồng Chính phủ cần cân nhắc để sử dụng một cách có hiệu quả, tôi đề nghị:

            - Đề nghị Chính phủ xem xét sử dụng gói này vào những chỉ tiêu không đạt của năm 2015;

            - Đề nghị Chính phủ sử dụng vào dự án Quốc lộ 1A và dự án đường Hồ Chí Minh để giải quyết dứt điểm các giai đoạn chứ không phải sử dụng những gói lắt nhắt, nhằm nâng cao hiệu quả của việc phát hành trái phiếu Chính phủ./.