DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

17/12/2021 00:00
Ngày 16/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật trong cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Tham gia Đoàn giám sát, có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.
Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Giai đoạn 2016 – 2020, Sở TN&MT đã chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn; thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin để có định hướng đầu tư phù hợp; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh thời gian thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tạo nguồn quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư; hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm đưa dự án vào hoạt động. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân sử dụng đất về quyền lợi của việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để kịp thời nắm bắt kết quả thực hiện; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã tham gia tiếp xúc, đối thoại với nhà đầu tư và doanh nghiệp, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai các dự án và việc chấp hành pháp luật của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý dứt điểm, kịp thời.

Đối với công tác cải cách hành chính trong thu hút đàu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, trong lĩnh vực đất đai đã tiếp nhận 300 hồ sơ trong kỳ và 71 hồ sơ chuyển từ kỳ trước sang, trong đó đã giải quyết 303 hồ sơ, đang giải quyết 68 hồ sơ. Lĩnh vực tài nguyên môi trường tiếp nhận 171 hồ sơ.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản; vấn đề biên chế theo vị trí việc làm,…

Sở TN&MT đã kiến nghị, đề xuất một số nội dung: Bố trí đủ biên chế, bổ sung kinh phí, bảo đảm yêu cầu công tác cải cách hành chính, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh, quy hoạch các phân khu chức năng trong Khu, Cụm công nghiệp tạo hạ tầng thuận lợi, tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh,…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị Sở TN&MT cập nhật đầy đủ só liệu của các đơn vị trực thuộc bổ sung vào báo cáo; thống nhất cách hiểu các văn bản tránh gây chậm trễ trong triển khai các thủ tục hành chính; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành; đánh giá năng lực, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, viên chức trong ngành; tạo điều kiện tối đa theo quy định giúp cho tỉnh quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường của tỉnh; đề nghị sở TN&MT rà soát lại công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết./.