DetailController

Thể thao

Điều chỉnh mức chi cho vđv và đội văn nghệ quần chúng, đội tuyên truyền cổ động

31/07/2012 00:00
Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XV đã thông qua nghị quyết về Quy định về mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù với VĐV, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; định mức hoạt động, mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập đối với Đội Tuyên truyền lưu động; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Phóng viên CTTĐT đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Bùi Ngọc Lâm – Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch xung quanh về vấn đề này.
Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VHTT&DL

 PV: Thưa ông! Tại K hp HĐND tnh ln này, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh tờ trình Quy định về mức chi cho VĐV, huấn luyện viên thể, Đội Tuyên truyền lưu động, các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tại sao lại cần có sự điều chỉnh này.

Ông Bùi Ngọc Lâm: Theo quy định trước đây, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù với VĐV, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao rất thấp. Đặc biệt trong điều kiện như hiện nay, giá cả hàng hóa và các chi phí khác tăng hơn rất nhiều lần. Khoảng cách giữa thực tế và các quy định này đã quá xa nhau. Các Vận động viên không đủ điều kiện để luyện tập và thi đấu tại các giải thi đấu cấp tỉnh, cấp quốc gia. Vì vậy, sự điều chỉnh này là hết sức cần thiết.

PV: Mức điều chỉnh được XD theo căn cứ nào. So sánh với trước đó thì như thế nào?

Ông Bùi Ngọc Lâm: Mức điều chỉnh này được XD trên 3 căn cứ: đó là căn cứ vào khung giá cả thực tế, chi phí sinh hoạt thực tế đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho VĐV, chi phí cho việc tổ chức các giải thi đấu; căn cứ vào thông tư liên bộ VHTT&DL, bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ các giải thi đấu, và căn cứ vào thực tế điều kiện kinh tế của tỉnh Hòa bình. So với mức cũ, thì mức hỗ trợ cho vận động viên và chi cho các giải thi đấu thể thao sau khi điều chỉnh tăng khoảng 80%.

PV: Theo ông thì việc HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về nội dung này sẽ có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt là đối với hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động, văn nghệ quần chúng?

Ông Bùi Ngọc Lâm: Tỉnh Hòa bình hiện có trên 2000 xóm bản, tương đương với việc có từng ấy đội văn nghệ quần chúng xóm bản. Với mức hỗ trợ cho mỗi đội là 2000.000đồng thì 1 năm tỉnh HB cũng phải chi khoảng 4 tỷ đồng một năm hỗ trợ cho các đội để hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ chỗ không có hỗ trợ kinh phí, dù mức hỗ trợ 2000.000đồng còn thấp nhưng sẽ có ý nghĩa động viên, khích lệ các đội văn nghệ quần chúng, tuyên truyền cổ động, tạo tâm lý phấn khởi cho anh chị em diễn viên khi thực hiện nhiệm vụ.

PV: Xin cảm ơn ông.