DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình: Hội nghị phiên cuối năm 2022

14/12/2022 00:00
Ngày 13/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, phó Chính ủy Quân khu 3; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo. Cùng dự có Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh uỷ, Thường vụ Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh kết luận Hội nghị

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP; Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị,  hướng dẫn của trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá vào việc đổi mới phương thức làm việc, quy hoạch, quản lý đất Quốc phòng, xây dựng công trình quân sự, bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ, tập huấn cán bộ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, củng cố danh trại... hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đạt 16/16 bằng 100% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đã đề ra; Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, thế trận Quốc phòng - An ninh được củng cố, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều nhiệm vụ nổi bật như:  Tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh (QP,AN) tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP,AN năm 2022; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022; Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh chỉ đạo các huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Mai Châu diễn tập KVPT và Phòng chống khủng bố, diễn tập bảo đảm tác chiến cho KVPT đối với Sở Giao thông vận tải, Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh năm 2022, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 43 xã, phường, thị trấn an toàn tuyệt đối, trong diễn tập đã bảo đảm vận hành tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, huy động toàn dân thực hiện, kết hợp xây dựng các công trình quân sự với tham gia xây dựng nông thôn mới trong khu vực phòng thủ. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa",  "Uống nước nhớ nguồn" nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 và 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

 16/8,.... Đặc biệt năm 2022, Đảng ủy quân sự tỉnh đã chỉ đạo 100% cấp ủy cơ sở hoàn thành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo chất lượng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, xây dựng thế trận trong KVPT tỉnh; chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT các huyện Yên Thủy, Kim Bôi, thành phố Hòa Bình, diễn tập bảo đảm cho khu vực phòng thủ tỉnh đối với Sở Tài chính, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã sát thực tế, an toàn tuyệt đối, gắn thực hiện nhiệm vụ diễn tập với xây dựng thế trận quân sự, tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ và tham gia thực hiện một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2 tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính uỷ Quân khu 3 ghi nhận những kết quả LLVT tỉnh đạt được. Đồng chí đề nghị: Đảng uỷ Quân sự tỉnh cần nắm chắc tình hình để làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh với các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,  Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh đánh giá cao nỗ lực của LLVT tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: Quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên đối với nhiệm vụ QP-QSĐP, cụ thể hoá thành chương trình hành động để thực hiện.  Tham mưu phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, đặc biệt là quy hoạch các công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp uỷ, chú trọng công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. /.