DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Đà Bắc: Hơn 1,2 tỷ đồng từ trồng cây thanh hao hoa vàng

28/12/2012 00:00
Năm 2012, toàn huyện có hơn 500 hộ dân thuộc 5 xã Đồng Chum, Trung Thanh, Đoàn Kết, Mường Tuổng và Tiền Phong tham gia trồng thử nghiệm cây thanh hao hoa vàng trên diện tích 109ha.

Thông qua hoạt động liên kết thị trường, Công ty CP dược phẩm Sao Kim đã hỗ trợ gieo trồng và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Hiện nay, các xã đã hoàn thành thu hoạch, bán sản phẩm cho đơn vị bao tiêu. Từ diện tích thanh hao hoa vàng của 5 xã đã cho sản lượng gần 70 tấn, doanh thu đạt hơn 1,2 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn sinh kế bền vững.

Đây là chương trình nằm trong Dự án giảm nghèo giai đoạn II của tỉnh