DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Đà Bắc: Đã có 07 sản phẩm được chứng nhận OCOP tiêu chuẩn 3 sao

01/12/2022 00:00
Thực hiện chương trình phát triển sản phẩm nông nghiệp, năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn thành viên Hợp tác xã, chủ thể OCOP, hộ sản xuất tham gia Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2022; đồng thời hướng dẫn, quảng bá đưa sản phẩm nông sản làm ra lên sàn thương mại điện tử. Hội chợ đã thu hút trên 10 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại địa phương tham gia.
Sản phẩm thịt lợn bản địa Tân Minh được chứng nhận OCOP tiêu chuẩn 3 sao năm 2022

Nhằm nâng cao chất lượng, tạo thương hiệu cho các sản phẩm có thế mạnh, năm 2022 huyện Đà Bắc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng nhận OCOP sản phẩm thịt lợn bản địa của Hợp tác xã đa ngành nghề Tâm Cương, xã Tân Minh đạt tiêu chuẩn 3 sao. Các thành viên Hợp tác xã được tham gia lớp tập huấn do huyện tổ chức với số lượng trên 80 lượt người tham gia.

Tính đến nay, huyện đã có 07 sản phẩm được chứng nhận OCOP tiêu chuẩn 3 sao, năm 2022 có 01 sản phẩm được công nhận là thịt lợn bản địa Tân Minh. Huyện đã tích cực trong việc đồng hành và hỗ trợ các chủ thể trong việc xây dựng thương hiệu với các hoạt động như: Hỗ trợ xây dựng mã vạch và truy xuất nguồn gốc với tổng kinh phí là 42 triệu đồng; bộ nhận diện thương hiệu với tổng kinh phí là 119 triệu đồng; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu với tổng kinh phí là 49 triệu đồng; bao bì đựng sản phẩm; xây dựng website quảng bá sản phẩm với tổng kinh phí là 147 triệu đồng; hỗ trợ Hợp tác xã tem, nhãn mác, túi đựng sản phẩm với tổng kinh phí là 280 triệu đồng./.