ListNewByCategory

Tiềm năng của ngành dệt của tỉnh Hòa Bình

(17/12/2009)

Thổ Cẩm (dệt) là sản phẩm khá phổ biến của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng núi Tây Bắc của Việt Nam. Có rất nhiều nhóm dân tộc thiểu số trong vùng và mỗi nhóm có các sản phẩm đặc trưng riêng thể hiện bản sắc của vùng đó.

Hệ thống doanh nghiệp Hoà Bình tăng trưởng vững chắc

(14/12/2009)

Khối doanh nghiệp dân doanh của tỉnh Hoà Bình tăng nhanh cả về số lượng và kết quả sản xuất - kinh doanh, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tổng vốn điều lệ của các doanh nghiệp dân doanh đến ngày 31-12-2004 đạt 742,174 tỷ đồng (so với năm 2003 tăng 52,8%).

Hiển thị 65 - 67 of 67 kết quả.