ListNewByCategory

Hòa Bình nỗ lực nâng cao chất lượng môi trường đầu tư

(07/11/2012)
Là tỉnh miền núi, cửa ngõ phía tây của Hà Nội, tỉnh Hòa Bình đang từng bước có những bước chuyển mình mạnh mẽ để hướng đến một nền kinh tế công nghiệp trong tương lai gần. Để làm được điều đó, tỉnh Hòa Bình đang có nhiều giải pháp cúng như ưu đãi để mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Một trong những giải pháp đó là tỉnh đang tích cực nâng cao chất lượng môi trường đầu tư.

Huy động nguồn nhân lực phát triển du lịch

(22/06/2012)
Với vị trí địa lý, giao thông và các điều kiện tự nhiên thuận lợi, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư của Hòa Bình. Tỉnh đang huy động mọi nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp không khói này.

Huy động các nguồn lực, tạo tiền đề thành lập Thị xã Lương Sơn vào năm 2025

(22/05/2012)
Đó vừa là quan điểm, vừa là mục tiêu tổng quát của Tỉnh uỷ Hoà Bình đặt ra đến năm 2020 đối với huyện Lương Sơn, nhằm thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện, mở mang các ngành nghề sản xuất, kinh doanh đa dạng, tạo thêm sức mạnh mới cho kinh tế của tỉnh nói chung, của huyện Lương Sơn nói riêng.

Hiển thị 53 - 56 of 67 kết quả.