ListNewByCategory

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình thuê đất (Đợt 1) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch

(05/07/2024)
Ngày 03/7/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình thuê đất (Đợt 1) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình.

Cho phép Công ty TNHH sản xuất cơ khí và Thương mại Việt An khai thác đất dôi dư phục vụ san lấp Dự án Tổ hợp dự án sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại và sản xuất sản phẩm từ giấy, nhựa Việt An tại huyện Lương Sơn

(05/06/2024)
Ngày 04/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Giấy phép số 33/GP-UBND khai thác đất dôi dư phục vụ san lấp trong khu vực thực hiện Dự án Tổ hợp dự án sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại và sản xuất sản phẩm từ giấy, nhựa Việt An của Công ty TNHH sản xuất cơ khí và Thương mại Việt An.

Hiển thị 1 - 4 of 67 kết quả.