ListNewByCategory

Đôn đốc triển khai cập nhật, đồng bộ dữ liệu CBCCVC

(25/04/2023)
Để triển khai thực hiện Văn bản số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về triển khai Quyết định số 893/QĐ-TTg và Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 318/UBND-NVK ngày 15/3/2023 về việc cập nhật dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện việc khai báo 109 trường dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã, đồng thời cập nhật dữ liệu lên phần mềm Cơ sở dữ liệu Cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023

(25/04/2023)
Ngày 24/4/2023, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã ban hành Công văn số 840/BCĐGĐ về việc tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh

(25/04/2023)
Ngày 24/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 557/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp

(25/04/2023)
Đảm bảo tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung theo yêu cầu tại Chương trình công tác số 45/CTr-BCĐ389 ngày 03/3/2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023 và Kế hoạch số 235/KH-BCĐ ngày 20/12/ 2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa, ngày 13/4/2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-SNN về Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc: Phấn đấu hoàn thành từng tiêu chí chung sức xây dựng nông thôn mới

(25/04/2023)
Theo ông Lường Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc: Xã Đồng Chum là một trong những xã xa xôi và khó khăn nhất của huyện Đà Bắc. Những năm bắt đầu triển khai xây dựng NTM, xã Đồng Chum gặp không ít khó khăn, thách thức. Trên địa bàn xã phần lớn là người đồng bào dân tộc Tày, điều kiện kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, trình độ dân trí còn thấp. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Hướng dẫn, rà soát, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; mô hình điển hình về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và đề xuất các giải pháp duy trì kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hỗ trợ cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh

(25/04/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 17/02/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh, ngày 21/4/2023 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 792/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn, rà soát, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; mô hình điển hình về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 1723/QĐ-BTP và đề xuất các giải pháp duy trì kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hỗ trợ cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cụ thể như sau:

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới

(25/04/2023)
Ngày 24/4/2023, Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh đã ban hành Công văn số 1129/BCĐ-DS&PT về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động Truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới (8/5) với Chủ đề: “Chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe cộng đồng, vì tương lai giống nòi”.

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(25/04/2023)
Ngày 24/4/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-SNN thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công ty Điện lực Hòa Bình: Chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn mùa nắng nóng

(25/04/2023)
Theo dự báo, từ cuối tháng 4/2023, nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài sẽ khiến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao đột biến. Nhằm đảm bảo cung cấp điện năng an toàn, ổn định và tin cậy, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu.

Tập trung phát triển chăn nuôi quy mô lớn

(25/04/2023)
Trong giai đoạn 2021 – 2023, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, tăng trưởng khá. Tới nay, tổng đàn vật nuôi của tỉnh hiện có: Trâu 113.190 con, Bò 86.380 con, Lợn 428.410 con, Dê 51.700 con, Gia cầm trên 8.126 nghìn con.

Triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2023

(25/04/2023)
Những tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chế 14 người và làm bị thương 22 người. Nguyên nhân chủ yếu là so người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, không đúng phần đường. Số vụ do nam giới gây ra chiếm 100%; độ tuổi gây ra tai nạn nhiều nhất là từ 27 đến 55 tuổi. Phương tiện xảy ra tai nạn nhiều nhất là ô tô, chiếm 52,63% tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Tổng cuc Thuế triển khai giải pháp phòng, chống gian lận trong quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

(25/04/2023)
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng HĐĐT. Sáng ngày 20/4, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tại các Cục Thuế và 413 điểm cầu tại các Chi cục Thuế trên cả nước nhằm thảo luận và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành về tăng cường công tác quản lý, phòng chống gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử. Hội nghị đã lắng nghe ý kiến, kinh nghiệm, đề xuất cách làm từ các Cục, Vụ trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế các địa phương nhằm đẩy lùi vấn nạn mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp.

Hòa Bình: Nhóm hàng sản xuất điện tử, dệt may đóng góp trên 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh

(25/04/2023)
Giai đoạn 2021-2023, sản xuất công nghiệp trong tỉnh gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng dương. Tốc độ tăng trưởng chỉ số sản xuất toàn công nghiệp (IIP) năm 2021 tăng 0,72%. Năm 2021 do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, IIP giảm 5,74%. Năm 2022, sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh chóng, chỉ số IIP đạt 14,1%. Tính bình quân 3 năm, chỉ IIP ước đạt 6,78%/năm.

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn

(24/04/2023)
Phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch đang là hướng đi mới được nhiều địa phương trong tỉnh. Việc tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật… bước đầu đã mang lại kết quả khả quan, không những nâng cao giá trị kinh tế, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân mà còn thiết thực góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tạo động lực phát triển bền vững…

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương

(24/04/2023)
Ngày 21/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 555/UBND-THNV về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân để giao Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quán triệt nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023.

Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023

(24/04/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/BTCTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023; ngày 21/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 168-KH/TU về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia

(24/04/2023)
Thực hiện Công văn số 341/BNN-PCTT ngày 18/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND, ngày 20/4/2023 về triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia.

Bế mạc huấn luyện tự vệ Cụm I năm 2023

(24/04/2023)
Ngày 21/4, tại trường bắn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan tỉnh, thành phố tổ chức bế mạc đợt huấn luyện tự vệ Cụm I năm 2023. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và 331 chiến sĩ tự vệ thuộc 23 cơ quan, tổ chức tỉnh, thành phố Hoà Bình.

Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh giám sát tại Sở Xây dựng

(24/04/2023)
Ngày 21/4, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Quách Thế Ngọc, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính tỉnh uỷ, Trưởng Ban văn hoá xã hội làm Trưởng đoàn đã giám sát tại Sở xây dựng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

(24/04/2023)
Sáng 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, Thường trực Huyện ủy Lương Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc và Thành ủy Hòa Bình.

Giám sát việc thực hiện cơ chế bảo vệ và phát triển rừng, gắn chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2020 đến nay

(21/04/2023)
Ngày 20/4/2023, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-ĐGS về việc thực hiện cơ chế bảo vệ và phát triển rừng, gắn chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2020 đến nay.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Dầu nhớt công nghiệp Valine

(21/04/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Dầu nhớt công nghiệp Valine tại Quyết định số 800/QĐ-XPHC, ngày 20/4/2023. Công ty có mã số doanh nghiệp: 5400321487; có địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ngái Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình; Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc Phương.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Nhuận Phát

(21/04/2023)
Ngày 20/4/2023, UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Nhuận Phát, có mã số doanh nghiệp: 5400330019; địa chỉ trụ sở chính: Xóm Mai Hoàng Sơn, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình tại Quyết định xử phạt hành chính số 804/QĐ-XPHC.

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh

(21/04/2023)
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 808 – QĐ/TU, ngày 17/4/2023 về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã được Ban Chỉ đạo phân công.

Tổng cuc Thuế triển khai giải pháp phòng, chống gian lận trong quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

(21/04/2023)
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng HĐĐT. Sáng ngày 20/4, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tại các Cục Thuế và 413 điểm cầu tại các Chi cục Thuế trên cả nước nhằm thảo luận và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành về tăng cường công tác quản lý, phòng chống gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử. Hội nghị đã lắng nghe ý kiến, kinh nghiệm, đề xuất cách làm từ các Cục, Vụ trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế các địa phương nhằm đẩy lùi vấn nạn mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp.

Tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

(21/04/2023)
Ngày 20/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Khởi tranh Giải xe đạp địa hình cự ly ngắn Cúp Liên đoàn năm 2023

(21/04/2023)
Ngày 20/4, tại Hòa Bình, Liên đoàn xe đạp - môtô thể thao Việt Nam tổ chức Giải xe đạp địa hình cự ly ngắn vòng 1 Cúp Liên đoàn năm 2023. Giải đấu là cơ hội tốt để các vận động viên xe đạp đội tuyển quốc gia được cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng cho SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

(21/04/2023)
Sáng ngày 21/4, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, UV dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 148 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 128 điểm cầu cấp xã với trên 7.100 đại biểu tham dự.

Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023: Sách “Nhận thức – đổi mới – sáng tạo”

(21/04/2023)
Ngày 21/4, tại Sân vận động huyện Yên Thủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy, đại diện các huyện, thành phố của tỉnh cùng các thầy cô giáo, các em học sinh trên địa bàn huyện.

Xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

(20/04/2023)
Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong quản lý, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, bảo đảm chất lượng nước phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt trong mùa mưa lũ 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 965/SNN-TL, ngày 20/4/2023 đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình và Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản

(20/04/2023)
Ngày 01/4/2023, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 194/CĐ-TTg về việc tập trung tháo gỡ về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các dự án đầu tư; Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân; Thúc đẩy giải quyết các vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả không lãng phí, trục lợi. Ngày 20/4/2023, UBND tỉnh có Công văn số 545/UBND-KTN gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản.

Ra mắt Liên minh bất động sản Hòa Bình - G28 thuộc Câu Lạc bộ Bất động sản Hà Nội

(20/04/2023)
Vừa qua, tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn đã diễn ra Lễ ra mắt Liên minh Bất động sản (BĐS) Hòa Bình G28 thuộc Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội (CLB). Dự Lễ ra mắt Liên minh Bất động sản Hoà Bình G28 thuộc CLB Bất động sản Hà Nội có Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội, bà Lê Lan Anh - PCT Thường trực kiêm Tổng thư ký CLB Bất động sản Hà Nội; các lãnh đạo CLB Bất động Sản Hà Nội và các lãnh đạo Văn phòng, Ủy viên Ban điều hành CLB BĐS Hà Nội.

Phát triển thương mại, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(20/04/2023)
Trong 3 năm qua (2021 - 2023), mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình khó khăn chung của kinh tế thế giới cũng như trong nước, nhưng thương mại nội tỉnh luôn giữ vũng được đà tăng trưởng ổn định. Tốc độ tăng của tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội trong giai đoạn 2021-2023 dự kiến đạt 17,96% .

Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(20/04/2023)
Ngày 11/4/2023, Hội nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 428-KH/HNDT triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm mục tiêu tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 đợt 58

(20/04/2023)
Ngày 20/4/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-BCĐ về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 58.

Hòa Bình đã có 86/129 xã đạt tiêu chí về nước sạch trong xây dựng nông thôn mới

(19/04/2023)
Tính đến hết năm 2022, sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn tỉnh Hòa Bình có 129 xã xây dựng nông thôn mới, trong đó có: 73/129 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới; 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xét riêng về tiêu chí nước sạch, tỉnh Hòa Bình hiện có 86/129 xã đạt tiêu chí số 17.1 về nước sạch.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”

(19/04/2023)
Ngày 17/4/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Trong đó gồm 06 chương trình trọng tâm, cụ thể là:

Hiển thị 301 - 360 of 9.203 kết quả.