ListNewByCategory

Mai Châu: Tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư

(27/02/2023)
Năm 2022, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và UBND huyện Mai Châu đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được phát triển ổn định.

Phường Quỳnh Lâm (thành phố Hòa Bình) phấn đấu thực hiện thành công chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2023

(27/02/2023)
Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-BCĐ, ngày 10/02/2023 của Ban Chỉ đạo 09 tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, năm 2023, địa bàn thành phố Hòa Bình có 01 địa bàn cần thực hiện chuyển hóa là phường Quỳnh Lâm.

Kim Bôi phấn đấu năm 2023 bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện đạt 14,0 tiêu chí/xã

(24/02/2023)
Tính đến hết năm 2022, theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021 – 2025, bình quân tiêu chí của huyện Kim Bôi đạt 11,1 tiêu chí/xã, có 3 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí gồm các xã về đích giai đoạn 2016 – 2020, 7 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 6 xã đạt từ 5 – 10 tiêu chí. Toàn huyện có 30 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 17 trang trại chăn nuôi, có 8 sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Ocop 3 sao; Duy trì 16 chuỗi liên kết sản xuất. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân được huyện quan tâm thực hiện tốt. Năm 2022, huyện Kim Bôi đã công nhận 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 6 vườn mẫu, nâng tổng số khu dân cư nông thôn mới toàn huyện lên 9 và 24 vườn mẫu.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

(24/02/2023)
Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN đạt nhiều kết quả tích cực. Việc giải quyết các chế độ và chi trả lương hưu cho người thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn.

Gìn giữ nét đẹp trang phục truyền thống của đồng bào Mông

(24/02/2023)
Hai xã Hang Kia và Pà Cò thuộc huyện vùng cao Mai Châu (Hòa Bình) được biết đến là địa bàn sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Mông, với nét văn hóa được giữ gìn và phát triển nhiều đời nay. Người dân duy trì nghề truyền thống như: Dệt thủ công, thêu thùa thổ cẩm, nhuộm chàm, vẽ sáp ong, nghề rèn… Đặc biệt, người Mông luôn ý thức gìn giữ, bảo tồn trang phục truyền thống dân tộc mình.

Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam

(24/02/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 238-KH/BTGTW, ngày 10/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24- CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về phát triển nền Đông y Việt Nam trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 24- CT/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 23/2/2023 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Tháng 02 phát hiện, bắt giữ, xử lý 57 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(23/02/2023)
Tháng 02 thị trường ổn định, hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Các doanh nghiệp đã chủ động nguồn hàng, cung cấp hàng hóa đảm bảo về chất lượng, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn chủ động được nguồn vốn, nguồn hàng và tham gia tự bình ổn giá nhằm phục vụ tốt hơn nhu càu tiêu dùng của Nhân dân.

Xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc đạt chuẩn nông thôn mới

(23/02/2023)
Ngọc Mỹ (Tân Lạc) là xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bước vào xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2011, xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí, cơ sở hạ tầng xuống cấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 27,5%, hộ cận nghèo là 31% (theo tiêu chí cũ); thu nhập bình quân đầu người đạt 11,5% triệu đồng/ năm.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội đầu năm 2023

(23/02/2023)
Thực hiện Lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về “Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023”Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Môi trường đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc địa bàn và những vấn đề liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, kịp thời đấu tranh phòng ngừa hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, an toàn trong mùa lễ hội đầu Xuân.

Năm 2023, phấn đấu tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn đạt 88%

(23/02/2023)
Thực hiện nhiệm vụ được giao là tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã thực hiện cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường. Kết quả: Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt tỷ lệ 100%; Tỷ lệ chất thải nguy hại (CTNH) được xử lý đạt: 95,3%; Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, đạt 88%.

Bảo vệ môi trường góp phần phát triển du lịch bền vững

(23/02/2023)
Những năm gần đây, du lịch của tỉnh có bước phát triển, số lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch được mở rộng cả về số lượng và quy mô… Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động du lịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên, môi trường xã hội. Do đó, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường là giải pháp cần thiết để phát triển du lịch bền vững.

Tháng 02 phát hiện, bắt giữ, xử lý 57 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(23/02/2023)
Tháng 02 thị trường ổn định, hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Các doanh nghiệp đã chủ động nguồn hàng, cung cấp hàng hóa đảm bảo về chất lượng, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn chủ động được nguồn vốn, nguồn hàng và tham gia tự bình ổn giá nhằm phục vụ tốt hơn nhu càu tiêu dùng của Nhân dân.

Thí điểm tổ chức, sắp xếp hoạt động công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(23/02/2023)
Thành phố Hòa Bình có 19 đơn vị hành chính (12 phường, 7 xã) với tỷ lệ đô thị hóa năm 2022 đạt 78,3%, có vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an toàn xã hội, giao thông, nhà ở, xây dựng, môi trường của thành phố phức tạp hơn so với các huyện trong tỉnh.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 02/2023 ước đạt 120,35 triệu USD

(22/02/2023)
Tháng 02/2023, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 120,35 triệu USD, tăng 4,66% so với trước, so với cùng kỳ tăng 5,51%, đạt 13,88% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 94,924 triệu USD, tăng 3,46% so với tháng trước, so với cùng kỳ tăng 8,01%, đạt 17,02% kế hoạch năm.

Kết quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh quý I/2023

(22/02/2023)
Quý I, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các thành viên thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, thực hiện vui xuân, đón tết, triển khai sản xuất kinh doanh đầu xuân hiệu quả. Liên minh đã phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Từ đầu năm 2023 tới nay Công an tỉnh Hòa Bình xử phạt hơn 188 triệu đồng đối với xe khách vi phạm

(17/02/2023)
Theo thống kê số liệu của Đội CSGT đường bộ số 2, Công an tỉnh từ đầu năm 2023 tới nay, các Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 đã lập biên bản đối với 46 trường hợp xe khách, xử phạt hơn 188 triệu đồng. Trong đó 32 trường hợp chở quá số người quy định, 6 trường hợp để hàng trong khoang chở khách, 4 trường hợp chở qúa kích thước bao ngoài, 2 trường hợp không có lệnh vận chuyển và không có danh sách hành khách là 2 trường hợp.

Cấp thỏa thuận thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hòa Bình

(16/02/2023)
Sau khi nghiên cứu đề nghị của Ban Quản lý dự án 6 tại văn bản số 191/BQLDA-BDDHQL6 ngày 01/02/2023 về việc cấp thỏa thuận thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL.6 đoạn tránh TP. Hòa Bình (Km73+500-Km78+500), tỉnh Hòa Bình, Cục Đường bộ Việt Nam đã có Công văn số 785, ngày 13/2/2023 có một số ý kiến như sau:

Năm 2022 vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện được 10.022 đơn vị máu trên địa bàn tỉnh

(16/02/2023)
Năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên được kiện toàn, chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể, kịp thời. Chủ động tuyên truyền vận động thông qua nhiều hình thức đến các tầng lớp Nhân dân. Nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ngày càng được nâng cao, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển.

Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh

(16/02/2023)
Luôn xác định công tác xây dựng pháp luật là nhiệm vụ then chốt trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền các dự án luật, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

(16/02/2023)
Sáng 16/02, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo một số sở, ngành chức năng của tỉnh.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp và Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh giai đoạn 2023 - 2028

(16/02/2023)
Chiều 15/2, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh giai đoạn 2023-2028. Tham dự có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Thành phố Hòa Bình: Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

(15/02/2023)
Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện của thành phố Hòa Bình thuộc nhóm khá (điểm số từ 70,00 tới dưới 80,00). Để cải thiện chỉ số, thành phố Hòa Bình đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể, triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Truyền tải điện Hòa Bình và các đơn vị nỗ lực hoàn thành sớm Công trình Sửa chữa thay thế cách điện và phụ kiện đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình

(15/02/2023)
Đường dây (ĐZ) 500kV 580 Sơn La (T500SL) - 574 Hòa Bình (T500HB) thuộc Công trình 500kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan có chiều dài 206,3km, được đóng điện đưa vào vận hành năm 2010 nhằm giải tỏa công suất cho Nhà máy Thủy điện Sơn La. Đường dây được thiết kế sử dụng cách điện là các chuỗi composite, đây là cách điện theo công nghệ mới. Sau thời gian dài vận hành, với điều kiện địa hình vùng đồi, núi cao, vượt thung lũng sâu, khí hậu khắc nghiệt thay đổi bất thường, sương mù, sương muối, nồm, ẩm, độ chênh nhiệt độ theo mùa lớn tại một số vị trí xuất hiện hiện tượng lão hóa, vỏ cách điện composite có hiện tượng rạn nứt, mủn, thủng lỗ, rách tán và đặc biệt có một số vị trí rêu bám đã làm suy giảm khả năng cách điện của đường dây. Nhằm mục đích nâng cao tính ổn định, an toàn trong vận hành, Công ty truyền tải điện 1 (PTC 1) đã giao nhiệm vụ cho Truyền tải điện Hòa Bình và Truyền tải điện Tây Bắc 2 kiểm tra, tầm soát và thay thế các chuỗi cách điện composite bị hư hỏng bằng các chuỗi cách điện thủy tinh.

Phát động Cuộc thi Viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở” và ra mắt giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

(15/02/2023)
Ngày 15/2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức lễ phát động cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở” và ra mắt giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Dự buổi lễ, có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì lễ phát động. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố.

Thành phố Hòa Bình: Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

(15/02/2023)
Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện của thành phố Hòa Bình thuộc nhóm khá (điểm số từ 70,00 tới dưới 80,00). Để cải thiện chỉ số, thành phố Hòa Bình đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể, triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Chiến, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc

(15/02/2023)
Điểm du lịch cộng đồng của xóm Chiến cách trung tâm xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc gần 4km, có độ cao khoảng 800m so với mực nước biển. Đây là một trong năm xã vùng cao của huyện Tân Lạc, cộng đồng người Mường định cư lâu đời, sống tập trung quanh các ngọn đồi thấp, bốn phía là núi rừng và ruộng đồng bao la, không khí trong lành, thoáng đãng. Nơi đây, từ lâu được mệnh danh là “thung lũng tiên”, “thung lũng trường thọ” bởi nơi đây có rất nhiều cụ già trăm tuổi vẫn minh mẫn, mạnh khỏe, giúp con cháu việc nhà và lên rừng hái củi, tìm lá thuốc... Xa xưa, đất này còn có tên là Mường Chậm, sau này người dân gọi nôm là thung Mây, lũng Mây...

Phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đà Bắc

(15/02/2023)
Năm 2022 là năm có nhiều thay đổi với ngành du lịch do dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát. Du lịch đã được phục hồi, phát triển và đón du khách trong trạng thái “bình thường mới”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối kết hợp của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, du lịch huyện Đà Bắc đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Số lượng khách du lịch và doanh thu từ du lịch đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Hiệu quả triển khai Dự án ESDS tại Bản Sưng, huyện Đà Bắc

(14/02/2023)
Bản Sưng, thuộc xã Cao Sơn huyện Đà Bắc nằm cách Trung tâm huyện 22km. Bản có lịch sử hơn 500 năm và hiện là nơi sinh sống của 349 người dân tộc Dao Tiền. Cách Hà Nội khoảng 100 km, nép mình bên núi Biều, tại đây, người dân sống dưới các căn nhà trệt, mái lợp bằng lá cọ. Đến bản Sưng, khách tham quan được trải nghiệm một cuộc sống nguyên sơ, bản làng xinh đẹp, khám phá hang động, hít hà bầu không khí thanh lành, tránh xa âm thanh náo nhiệt của thành phố.

Tháng 01 phát hiện, bắt giữ, xử lý 66 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(13/02/2023)
Tháng 01 là thời điểm trùng với tháng Tết Nguyên đán năm Quý Mão, do đó tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh thường sôi động hơn các tháng khác trong năm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Tổng cục Quản lý thị trường và qua nắm bắt tình hình thị trường, Cục quản lý thị trường tỉnh đã triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo, ổn định thị trường phục vụ nhu cầu Tết cho Nhân dân.

06 mục tiêu cụ thể hóa Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình

(13/02/2023)
Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030, năm 2023, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh đã đề ra 06 mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể. Qua đó, góp phần xác định rõ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền năm An toàn giao thông 2023

(13/02/2023)
Năm An toàn giao thông 2023 có chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Theo đó, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (TTATGT); nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tạo môi trường văn hóa giao thông thân thiện, an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng đặc biệt là thanh, thiếu niên, các sở, ngành, các huyện thành phố cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về năm An toàn giao thông 2023.

Thành phố Hòa Bình: Tích cực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm

(10/02/2023)
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường, xã nghiêm túc triển khai tốt kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Đảng ủy Khối phát động và tổ chức Phong trào thi đua yêu nước đối với Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp

(10/02/2023)
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, tạo động lực mạnh mẽ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối; ngày 06/02/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 121-KH/ĐUK về phát động và tổ chức Phong trào thi đua yêu nước đối với Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối năm 2023.

Định hướng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

(10/02/2023)
Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Đây được coi là những chính sách ưu tiên nhằm mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển ổn định của đất nước.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

(10/02/2023)
Phát triển hạ tầng giao thông được tỉnh Hòa Bình xác định mà một trong các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2022

(10/02/2023)
Nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, thời gian qua, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã chú trọng thực hiện công tác gia đình, tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình; phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ.

Phát triển ngành Dịch vụ phân phối trên địa bàn tỉnh

(10/02/2023)
Hoạt động phân phối trên địa bàn tỉnh, nhất là thị trường bán lẻ đang rất sôi động. Ngành dịch vụ đã mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp, hộ cá thể và người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Nắm bắt được xu hướng, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút đầu tư vào hệ thống phân phối, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ.

Triển khai thực hiện phần mềm họp trực tuyến

(10/02/2023)
Để kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định và các văn bản của Đảng đến các chi, đảng bộ cơ sở theo quy định và việc ứng dụng công nghệ trực tuyến vào các kỳ hội nghị, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính toàn tỉnh. Ngày 08/02/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Công văn số 802-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện phần mềm họp trực tuyến.

Cao Phong: Phát triển du lịch gắn với những giá trị đặc sắc của văn hóa Mường Thàng

(10/02/2023)
Những năm trở lại đây, huyện Cao Phong dần trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Đến nay, trên địa bàn huyện có 3 khu di tích cấp quốc gia, 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Trong bức tranh phát triển du lịch của huyện xuất hiện những điểm nhấn về du lịch tâm linh kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa phi vật thể với những giá trị đặc sắc của văn hóa Mường Thàng.

Thành phố Hòa Bình: Phấn đấu giai đoạn 2023 – 2025 xây dựng ít nhất được 01- 02 điểm du lịch nông thôn

(09/02/2023)
Căn cứ Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 07/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hoà Bình

(09/02/2023)
Thành phố Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đến nay, Thành phố Hòa Bình có 6/7 xã đạt chuẩn NTM; còn 1 xã chưa đạt chuẩn NTM là Độc Lập. Toàn thành phố có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; bình quân tiêu chí NTM đạt 18,14 tiêu chí/xã.

Kết quả hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam

(08/02/2023)
Các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2022 đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Thiết thực đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

(08/02/2023)
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực ngành quản lý để thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH; thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-BDT, ngày 13/1/2023 về Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn.

Hiển thị 961 - 1.020 of 9.203 kết quả.