ListNewByCategory

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận phản ánh, lắng nghe ý kiến của Nhân dân đối với lực lượng Công an

(15/03/2023)
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; ngày 08/3/2023, Ban Thường trực- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 2498/MTTQ-BTT về việc tiếp nhận phản ánh, lắng nghe ý kiến của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Những chuyển biến trong công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình

(15/03/2023)
Thời gian qua, đội ngũ làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở không ngừng nỗ lực, đồng lòng vượt mọi khó khăn, triển khai nhiều kế hoạch, hoạt động để kiểm soát được quy mô dân số, cơ cấu dân số chuyển dịch theo hướng tích cực; phấn đấu đạt mục tiêu “Chủ động giảm sinh để khẳng định và duy trì mức sinh thay thế, khống chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số về thể chất nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương”.

Chỉ thị về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(15/03/2023)
Từ ngày 01/7/2022, 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng đã sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử thông thường đã triển khai trong thời gian qua chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như: trung tâm thương mại; bán lẻ thuốc tân dược; bán lẻ hàng tiêu dùng, hoạt động kinh doanh ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị, kinh doanh vàng bạc và các dịch vụ khác. Để đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện vận hành Hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (sau đây viết tắt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) từ ngày 15/12/2022.

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Đà Bắc

(15/03/2023)
Rừng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và là lá phổi bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Rừng cũng là không gian chính cho các hoạt động lâm nghiệp, một ngành kinh tế chủ chốt trong cơ cấu phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế quốc dân, người dân sinh sống nhờ rừng và các ngành lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Ngày 12/01/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 13-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị, công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn huyện Đà Bắc đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tạo nhiều dấu ấn như duy trì độ che phủ rừng trên toàn huyện ổn định 61%, kinh tế rừng dần phát triển, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Kiểm tra chuyên đề về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn một số huyện năm 2023

(15/03/2023)
Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Tố cáo năm 2018, ngày 06/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về kiểm tra chuyên đề về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn một số huyện năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023

(15/03/2023)
Ngày 15/3, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

(14/03/2023)
Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đi vào nề nếp và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua theo dõi việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước còn một số tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý là tình trạng kết nối chung các thiết bị lưu trữ ngoài (USB) giữa máy tính kết nối Internet và máy tính nội bộ; việc sử dụng máy tính kết nối mạng Internet hoặc có lịch sử kết nối mạng Internet để soạn thảo, lưu trữ tài liệu có nội dung bí mật nhà nước còn diễn ra tại nhiều cơ quan, đơn vị; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm vững quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(14/03/2023)
Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm và triển khai thực hiện hiệu quả. Từ việc cụ thể hóa các quan điểm trong Nghị quyết của cấp ủy thành kế hoạch hàng năm, thành phố đã lập Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đất đai. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố.

Lương Sơn: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ hướng tới xuất khẩu

(14/03/2023)
Thực hiện Đề án “Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”, huyện Lương Sơn đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện từng bước chuyển đổi phù hợp với điều kiện sản xuất từng vùng và đã đạt được những kết quả nhất định theo kế hoạch đề ra.

Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Tân Lạc” cho sản phẩm Bưởi đỏ của huyện Tân Lạc

(14/03/2023)
Trong những năm gần đây, cây có múi nói chung và cây bưởi đỏ nói riêng đã và đang trở thành cây thế mạnh và là lợi thế của tỉnh Hòa Bình. Tỉnh đã hình thành được những vùng sản xuất tập trung, mang tính vùng miền như: Cam Cao Phong, Bưởi đỏ Tân Lạc, rau hữu cơ Lương Sơn... Trong đó, diện tích trồng bưởi khoảng gần 2.000 ha, diện tích bưởi đỏ đạt trên 1.326,6 (ha) được trồng tập trung ở huyện Tân Lạc. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển và khai thác giá trị thương hiệu bưởi đỏ Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình.

Nhiều hoạt động được triển khai nhằm kích cầu du lịch

(14/03/2023)
Nhằm kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình, năm 2023 UBND tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện trong tỉnh. Theo đó, các sự kiện sẽ được lồng ghép gắn kết với các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, thể thao của tỉnh để quảng bá điểm đến, hình ảnh, con người Hòa Bình nhằm thu hút du khách. Các hoạt động được triển khai trên cơ sở phù hợp với loại hình sản phẩm tại mỗi địa phương.

Công tác truyền thông góp phần vào thành công của Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường năm 2023

(14/03/2023)
Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, Nhân dân, du khách. Nhằm tạo sự lan tỏa, góp phần tạo nên thành công của Lễ hội, các sở, ngành của tỉnh đã phối hợp với doanh nghiệp, đã tích cực phói hợp với các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh triển khai nhiều giải pháp truyền thông.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh

(14/03/2023)
Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản tại tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là việc phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh ở một số địa phương chưa được sát sao, còn buông lỏng; thời gian gần đây, tại các địa phương có dấu hiệu hoạt động đầu cơ, tăng giá bất thường, gây hiện tượng “sốt ảo” trên thị trường. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư dự án huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người nhận chuyển nhượng và làm ảnh hưởng đến tính ổn định của thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(14/03/2023)
Thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh năm 2023.Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BCĐ, ngày 14/7/2019 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh về Quy trình xây dựng mô hình và tiêu chí xét công nhận tập thể, cá nhân đạt danh hiệu điển hình “Dân vận khéo”; Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh ban hành kế hoạch triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ ” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công

(14/03/2023)
Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, huyện Tân Lạc đã quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ và nắm vững 07 phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; yêu cầu tích cực tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về 7 phương thức thay thế.

Kết quả thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”

(14/03/2023)
Tỉnh Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, dân số trên 87 vạn người, gồm 06 dân tộc chính (Mường, Kinh, Tày, Thái, Dao, Mông); trong đó dân tộc Mường chiếm trên 63%; tỉnh Hòa Bình có địa hình đồi núi trung bình, chia cắt phức tạp, độ dốc lớn. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 01 thành phố và 09 huyện với 151 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 thị trấn, 12 phường và 129 xã.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Lạc Sơn

(14/03/2023)
Chiều 13/3, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Cùng tham gia đoàn công tác, có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành chức năng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Thống nhất nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - PCTT&TKCN tỉnh

(14/03/2023)
Chiều ngày 13/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung quy chế tổ chức và hoạt động; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy (BCH) Phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lạc Thủy: Tăng cường thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ Xuân 2023

(13/03/2023)
Đến thời điểm hiện tại toàn huyện Lạc Thủy đã gieo trồng 4.272 ha cây trồng hàng năm vụ Xuân 2023, đạt 95,5% kế hoạch, bằng 103,2% so cùng kỳ. Lúa cấy 1.563 ha đạt 107,8% kế hoạch, ngô 848 ha đạt 100% kế hoạch, các cây trồng khác 1.861 ha đạt 85,5% kế hoạch, trồng cây phân tán được 65.000 cây các loại. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2023, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, xã, thị trấn tăng cường thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ Xuân 2023.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

(13/03/2023)
Ngày 10/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(13/03/2023)
Thực hiện Luật Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức thực hiện việc thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy hoạch. Toàn tỉnh hiện có 91 điểm mỏ đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, bao gồm: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng quặng, than, đồng; quặng sắt.... Các mỏ khoáng sản được phép khai thác trên địa bàn tỉnh chủ yếu tiêu thụ tại địa phương và các tỉnh lân cận trong nước.

Tuyên truyền thực hiện về xây dựng “Xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến năm 2030; xây dựng thí điểm phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình “điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2022 – 2025

(13/03/2023)
Ngày 13/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1086 về việc tuyên truyền thực hiện Kế hoạch 142/KH-UBND.

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn

(13/03/2023)
Ngày 10/3/2023, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

(13/03/2023)
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ngày 10/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 303/UBND-KTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023.

Thành phố Hòa Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

(13/03/2023)
Năm 2022, công tác cải cách hành chính của thành phố Hòa Bình đã được tổ chức thực hiện có nề nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc. Thành phố Hòa Bình là đơn vị dẫn đầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 (theo Quyết định số 3349/QĐ-UBND, ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh).

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2023 được tổ chức thành công tốt đẹp

(13/03/2023)
Được sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ và tham gia đầy trách nhiệm của các sở, ban, ngành, của các thành viên Ban Tổ chức, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2023 với chủ đề “Hòa Bình – Điểm đến đầu tư bền vững” đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Hiển thị 801 - 840 of 9.203 kết quả.