ListNewByCategory

Đoàn công tác của tổ chức KOICA làm việc tại tỉnh Hòa Bình

(29/03/2023)
Ngày 29/3, Đoàn công tác của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA Việt Nam), do ông Lee Sang Back, Tổng Giám đốc Khu vực tư nhân – KOICA Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về dự án Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cộng thêm ( REDD+) và thảo luận chi tiết về dự án với các bên liên quan. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025

(29/03/2023)
Ngày 28/3/2023, Ban Dân tộc ban hành Công văn số 503 gửi UBND các huyện, thành phố về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (lần 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn.

Hòa Bình: Đã công nhận 249 cây đầu dòng các giống cam, quýt trên địa bàn tỉnh

(29/03/2023)
Thực hiện Quyết định số 703/QĐ-TTg, ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành Nghị quyết số 208/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung được ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc hỗ trợ một phần kinh phí và mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tổng kết việc triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ

(29/03/2023)
Ngày 28/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND tổng kết việc triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ.

Tân Lạc định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

(29/03/2023)
Tân Lạc là một huyện miền núi, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Hòa Bình, nơi có những đầu mỗi giao thông chủ yếu, trong đó có quốc lộ 6 nối các tỉnh vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội. Huyện có tổng diện tích đất tự nhiên trên 53 nghìn ha, trong đó: đất nông nghiệp trên 46,9 nghìn ha, đất phi nông nghiệp trên 5,5 nghìn ha, đất chưa sử dụng trên 639 ha.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

(29/03/2023)
Để kịp thời có các biện pháp nhằm kiểm soát, hạn chế ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh, ngày 28/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 405/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

(29/03/2023)
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm, ngày 16/3/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/ĐUK tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư đến các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc và cán bộ, đảng viên, người lao động; nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thực phẩm hiện nay; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quý I/2023)

(29/03/2023)
Ngày 28/3/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 809 về việc đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quý I/2023).

Hội nghị Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình

(29/03/2023)
Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận để thông qua Quy chế hoạt động và phân công thành viên Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh; rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh đã chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo.

Tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới”

(28/03/2023)
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác giáo dục lý luận chính trị, ngày 16/3/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 131-KH/ĐUK tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới”.

Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(28/03/2023)
Ngày 28/3/2023, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 161-KH/TU sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Một số nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh 9 tháng tiếp theo năm 2023

(28/03/2023)
3 tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã xác định nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương mình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC đề ra, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 9 tháng tiếp theo năm 2023, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm:

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023

(28/03/2023)
Ngày 28/3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023. Tới dự có lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đông đảo cán bộ chiến sỹ công an tỉnh và 26 thí sinh đại diện cho 26 chi, đảng bộ trực thuộc.

Kim ngạch xuất khẩu Quý I/2023 ước đạt 361,65 triệu USD

(28/03/2023)
Quý I/2023, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 361,65 triệu USD, tăng 7,34% so với cùng kỳ, thực hiện đạt 21,34% kế hoạch năm. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của tỉnh, bao gồm: Nhóm hàng điện tử ước đạt 195,613 triệu USD, tăng 3,76% so với cùng kỳ, chiếm 54,09% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Dệt may ước đạt 114,004 triệu USD, tăng 11,77% so với cùng kỳ, chiếm 31,52% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đây là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn và tốc độ tăng cao. Mặt hàng nông sản chiếm tỷ lệ nhỏ cũng trong cơ cấu xuất khẩu thấp (chiếm gần 1%).

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

(28/03/2023)
Ngày 24/3/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 133-KH/ĐUK tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 3 năm 2023

(28/03/2023)
Ngày 28/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3, xem xét cho ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(28/03/2023)
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm (2011 – 2020), công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy tăng trường kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức tăng trưởng khá, bình quân 6,01%/năm, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô nền kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực với tỉ trọng đóng góp vào GRDP của công nghiệp và dịch vụ đạt 64,36% vào năm 2020. Công nghiệp được cơ cấu lại theo hướng giảm tỷ trọng ngành khai khoáng, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Ngành nông nghiệp tăng trưởng khá ổn định, từng bước được cơ cấu lại theo hướng hiện đại. Đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển của Nhân dân; phát triển văn hóa, xã hội, con người được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Triển khai hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023

(28/03/2023)
Nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phụ nữ trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; ngày 27/3/2023, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ ban hành tỉnh Kế hoạch số 61/KH-VSTBCPN về triển khai hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023.

Tiếp tục phát huy vai trò của các Hợp tác xã, tổ hợp tác trong liên kết sản xuất nâng tầm thương hiệu Bưởi hướng tới xuất khẩu

(28/03/2023)
Những năm gần đây, quả Bưởi đã trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, với sự tham gia của các Hợp tác xã, tổ hợp tác, quả bưởi được nâng tầm thương hiệu, dần chinh phục thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu, làm giàu cho nông dân.

Gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình (27/3/1958-27/3/2023)

(28/03/2023)
Chiều 27/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình (27/2/2058-27/3/2023) và sơ kết 02 năm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ; lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc; các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc; các đồng chí thuộc lớp đảng viên mới kết nạp nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối.

Nhân rộng Mô hình nuôi Cá Dầm xanh từ huyện Mai Châu

(27/03/2023)
Cá Dầm xanh là loài cá quý hiếm, thịt chắc, thơm ngon, xưa kia đây là một trong những sản vật được săn bắt để tiến vua. Trên địa bàn tỉnh, Cá Dầm xanh được nuôi nhiều ở một số xã thuộc huyện Mai Châu, nhiều nhất là ở xã Vạn Mai; hiện nay Cá Dầm xanh cũng đang được nuôi ở xã Nhân Mỹ (huyện Tân Lạc)...

Phối hợp phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

(27/03/2023)
Trong những năm qua, Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; công khai tại trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội cho vay tại 100% điểm giao dịch xã để Nhân dân biết, thực hiện và triển khai cho vay kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định. Đếé nay tổng dư nợ đạt gần 204 tỷ đồng với 502 khách hàng đang vay vốn (trong đó mua nhà ở xã hội trên 158 tỷ đồng/375 khách hàng; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở đạt gần 46 tỷ đồng/127 khách hàng).

Chuyển giao và tiếp nhận Tổ chức Đảng và Đảng viên các chi nhánh Ngân hàng tại tỉnh Hòa Bình

(27/03/2023)
Sáng ngày 27/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Chuyển giao và tiếp nhận Tổ chức Đảng và Đảng viên các chi nhánh Ngân hàng tại tỉnh Hòa Bình gồm Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Bảo tồn, phát huy giá trị Múa Keng Loóng gắn với phát triển du lịch

(27/03/2023)
Đối với đồng bào dân tộc Thái, Keng Loóng là món ăn tinh thần không thể thiếu, nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn mỗi người. Hiện nay, tại nhiều bản làng người Thái, Keng Loóng (chày cối giã gạo) được người dân sử dụng như một lời chào đến với những du khách gần xa, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền

(27/03/2023)
Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn ra ngày càng tinh vi, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tạo các website giả mạo các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, sàn thương mại… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng nhiều hình thức vi phạm …Đặc điểm chung của hành vi vi phạm là thường sử dụng tên miền quốc tế đăng ký ở nước ngoài, che giấu thông tin chủ thể. Nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, vi phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam -VNNIC) xây dựng và triển khai Cổng tra cứu thông tin tên miền để hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức trên môi trường mạng.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Hội Nhà báo tỉnh

(27/03/2023)
Ngày 27/3, Đoàn công tác của Báo Nhân dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh. Tham gia buổi làm việc, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài PT-TH tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí, hội văn học nghệ thuật tỉnh.

Hiển thị 641 - 680 of 9.203 kết quả.