ListNewByCategory

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường

(12/04/2023)
Những năm gần đây, tỉnh Hòa Bình được các doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu và thực hiện các dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và những ảnh hưởng đến môi trường. Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên các dự án công nghệ cao, tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu chống thấm huyện Lương Sơn tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

(12/04/2023)
Tại kỳ họp số 13, HĐND tỉnh khóa XVII, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu chống thấm huyện Lương Sơn tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Huyện Lạc Thủy hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ Chiêm Xuân 2023

(12/04/2023)
Tháng 4/2023, toàn huyện Lạc Thủy đã gieo trồng 4.633 ha cây trồng, bằng 103,5% so với Kế hoạch và 100,5% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích trồng lúa là 1.563 ha, đạt 107,8% kế hoạch; ngô là 848 ha, đạt 100% kế hoạch; sắn là 115 ha, đạt 100% kế hoạch. Trong tháng, huyện đã đăng ký hỗ trợ chứng nhận sản xuất nông nghiệp cho 5 tổ chức, cá nhận trên địa bàn. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản theo quy định.

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Lạc Thịnh tại xã Lạc Thịnh, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy

(12/04/2023)
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết số 233 /NQ-HĐND, ngày 7/4/2023 về việc Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Lạc Thịnh tại xã Lạc Thịnh, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy

(12/04/2023)
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Tuyên truyền các trận thi đấu sân nhà lượt đi của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2023

(12/04/2023)
Nhằm phát huy hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, để thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình mua vé tới xem động viên, cổ vũ cho các trận thi đấu sân nhà của CLB Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Bia Sao Vàng năm 2023, ngày 11/4/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 756/SVHTTDL-QLTDTD đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Công ty cổ phần Bóng đá Hòa Bình công tác thông tin, tuyên truyền các trận thi đấu sân nhà lượt đi của CLB Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2023.

Thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án đầu tư năm 2023

(12/04/2023)
Ngày 7/4/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Số 235/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án đầu tư năm 2023.

Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(12/04/2023)
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết số 234 /NQ-HĐND, ngày 7/4/2023 về việc Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 1).

Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đối với 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh

(12/04/2023)
Ngày 07/4/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 227/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Giải quyết thông tin phản ánh và cung cấp các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(12/04/2023)
Để theo dõi, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 25/4/2021 và Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 22/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 10/4/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Công văn số 905-CV/ĐUK về việc giải quyết thông tin phản ánh và cung cấp các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(12/04/2023)
Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hòa Bình ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hoà Bình giai đoạn 2021-2025.

Ban hành Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình (lần thứ 4) và thống nhất danh mục dự án cho phép thực hiện thủ tục đầu tư để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình

(12/04/2023)
Ngày 07/4/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 226/NQ-HĐND về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình (lần thứ 4) và thống nhất danh mục dự án cho phép thực hiện thủ tục đầu tư để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4 năm 2023

(12/04/2023)
Ngày 12/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ tháng 4, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(12/04/2023)
Ngày 7/4/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 224/2023/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong triển khai hai dự án trọng điểm tại huyện Kim Bôi

(12/04/2023)
Trên địa bàn huyện Kim Bôi hiện đang triển khai 02 dự án trọng điểm là Dự án Đường liên kết vùng Hoà Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hoà Bình - Mộc Châu) và Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên hiện nay quá trình triển khai hai dự án đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

(12/04/2023)
Chiều 11/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2023. Tham dự có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; chức sắc, chức việc tôn giáo; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp bàn tổ chức khởi công dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình

(11/04/2023)
Ngày 22/12/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 11104/TB-VPUBND Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp bàn tổ chức khởi công dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình.

Đà Bắc: Phát triển nền Đông y trong tình hình mới

(11/04/2023)
Đà Bắc là huyện vùng cao có điều kiện tự nhiên tướng đối đặc thù, là vùng có kinh tế - phát triển còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính, việc phát triển nền Đông y và Hội Đông y theo Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT) đã được chú trọng quan tâm và được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng YHCT, YHCT kết hợp với y học hiện đại (YHHĐ) ngày càng tăng. Hội Đông y huyện đã được thành lập và hoạt động thường xuyên. Hoạt động của Hội đã góp phần đáng kể trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Người dân hiểu và dùng thuốc đông y để chữa trị bệnh một cách hợp lý. Các ông lang, bà mế có điều kiện phát huy những kinh nghiệm truyền thống quý báu, có đạo đức trong sáng của nghề chữa bệnh cứu người.

Khai thác tiềm năng phát triển Tre Luồng trên địa bàn tỉnh

(11/04/2023)
Tỉnh Hòa Bình có tổng diện tích tự nhiên 459.030 ha, trong đó diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp là 297.861,52 ha, chiếm 64,9%. Đây là tiềm năng lớn, có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất lâm nghiệp, tạo việc làm, thu nhập cho phần lớn dân cư nông thôn, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Kết quả 5 năm triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(11/04/2023)
5 năm qua, thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 15/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung khâu đột phá của tỉnh, các chuyên đề học tập hằng năm và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị để chủ động xác định khâu đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện; đã lựa chọn những vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận trong Nhân dân để chỉ đạo quyết liệt, nhằm tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét trong triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(11/04/2023)
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương chung của tỉnh và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh không ngừng được đầu tư nâng cấp, tạo sự chuyển biến quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030

(11/04/2023)
Sau một năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đôi số quốc gia, giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; công tác phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tô chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chuyên đôi số, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử gia được nâng lên; hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chính phục vụ Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương được tăng cường.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn hiện nay

(11/04/2023)
Ngày 30/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện Chiến dịch những giọt máu hồng – hè và chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XI năm 2023

(11/04/2023)
Theo Hướng dẫn số 26/HD-BCĐ ngày 7/4/2023 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, phấn đấu 100% các huyện, thành phố hưởng ứng tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, toàn tỉnh vận động tối thiểu đạt 35% kế hoạch năm 2023, tương đương 3.150 đơn vị máu. Huy động tối thiểu 50 người hiến máu dự bị và nhóm máu hiếm sẵn sàng “hiến máu cứu người” khi có yêu cầu của các cơ sở khám bệnh. Vận động ít nhất 100 tình nguyện viên trong toàn tỉnh tham gia 150 ngày công nhằm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; đăng 30 tin bài phản ánh các hoạt động của Chiến dịch được đăng tải trên các phương tiện thông tin địa chính của địa phương và Trung ương. Thực hiện thành công Chương trình “Hành trình Đỏ” tại tỉnh Hòa Bình dự kiến vào ngày 5/7/2023. Đối với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành văn bản ngành dọc hưởng ứng Chiến dịch và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

(11/04/2023)
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai toàn diện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Người nộp thuế cần thay đổi thông tin đăng ký thuế

(11/04/2023)
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Tân Lạc

(11/04/2023)
Ngày 11/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tình hình triển khai các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn công tác, có đồng chí Quách Thế Ngọc, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành chức năng.

Hiển thị 441 - 480 of 9.194 kết quả.