ListNewByCategory

Lương Sơn: Tập trung khắc phục diện tích sản xuất nông nghiệp bị hạn hán

(10/04/2023)
Vụ Đông xuân năm 2023, toàn huyện Lương Sơn gieo trồng 3.900 ha, trong đó: Cây lúa 1.900 ha, cây màu 2.000 ha. Theo thống kê của các xã, thị trấn đến nay diện tích lúa, màu bị hạn trên 1.068 ha, chiếm trên 27,4 % diện tích gieo trồng, không đảm bảo nước tưới, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng vụ Đông Xuân 2023.

Mai Châu chú trọng phát triển nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch

(10/04/2023)
Các nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống là tiềm năng, lợi thế của huyện Mai Châu. Đặc biệt, trên đà phát triển du lịch, các làng nghề, làng nghề truyền thống đã tạo nên những sản phẩm mang đậm bản sắc, giá trị văn hóa, giúp du khách trong nước, quốc tế đến đây có nhiều hơn những trải nghiệm.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

(10/04/2023)
Nhằm quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị, ngày 10/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 164-KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn tỉnh tiết kiệm được 3.839 kWh điện sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023

(10/04/2023)
Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn tỉnh đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức và người dân. Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023.

Quý I, tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng tăng 3,5%

(10/04/2023)
Từ đầu năm đến nay các tổ chức tín dụng đã tích cực triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước liên quan đến tiền tệ, tín dụng và lãi suất. Đồng thời đẩy mạnh công tác huy động vốn, tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, cho vay các chương trình ưu tiên nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán.

Kết quả triển khai các nội dung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(10/04/2023)
Sau một thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Hòa Bình đã đạt được một số kết quả tích cực. Đến nay, một số nhiệm vụ trọng tâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

Hiển thị 491 - 500 of 9.202 kết quả.