ListNewByCategory

Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đối với 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh

(12/04/2023)
Ngày 07/4/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 227/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Giải quyết thông tin phản ánh và cung cấp các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(12/04/2023)
Để theo dõi, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 25/4/2021 và Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 22/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 10/4/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Công văn số 905-CV/ĐUK về việc giải quyết thông tin phản ánh và cung cấp các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(12/04/2023)
Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hòa Bình ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hoà Bình giai đoạn 2021-2025.

Ban hành Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình (lần thứ 4) và thống nhất danh mục dự án cho phép thực hiện thủ tục đầu tư để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình

(12/04/2023)
Ngày 07/4/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 226/NQ-HĐND về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình (lần thứ 4) và thống nhất danh mục dự án cho phép thực hiện thủ tục đầu tư để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4 năm 2023

(12/04/2023)
Ngày 12/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ tháng 4, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(12/04/2023)
Ngày 7/4/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 224/2023/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 461 - 470 of 9.202 kết quả.