ListNewByCategory

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị Phúc Tiến Xanh tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

(12/04/2023)
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị Phúc Tiến Xanh tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Bổ sung Tiêu chí số về Nghèo đa chiều, sửa đổi bổ sung chỉ tiêu về Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh giai đoạn 2021-2025

(12/04/2023)
Ngày 11/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND về việc bổ sung Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều, sửa đổi bổ sung chỉ tiêu 12.3 về Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025.

Thông tin Kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(12/04/2023)
Ngày 12/4/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy có Công văn số 1023-CV/UBKTTU về việc thông tin Kỳ họp thứ 18 của UBKT Tỉnh ủy. Nội dung như sau: Ngày 11/4, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ 18, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận các nội dung sau:

Phê duyệt chủ truơng đầu tư Dự án Xử lý cấp bách về thiên tai gây sạt lở kè bảo vệ đê Đà Giang khu vực K2+538 và thượng lưu cầu Đen do mưa lũ tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình

(12/04/2023)
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết số 238 /NQ-HĐND, ngày 7/4/2023 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách về thiên tai gây sạt lở kè bảo vệ đê Đà Giang khu vực K2+538 và thượng lưu cầu Đen do mưa lũ tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý dự án đầu tư.

Phát triển kinh tế số - Một trong ba trụ cột chuyển đổi số

(12/04/2023)
Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương, quy định pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương ban hành các văn bản về chuyển đổi số tại địa phương. Trong đó phát triển kinh tế số là một trong ba trụ cột của chuyển đổi số.

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường

(12/04/2023)
Những năm gần đây, tỉnh Hòa Bình được các doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu và thực hiện các dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và những ảnh hưởng đến môi trường. Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên các dự án công nghệ cao, tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Hiển thị 441 - 450 of 9.202 kết quả.