ListNewByCategory

Các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(13/04/2023)
Trong những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả. Đã thu giữ được số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ trong các vụ án về TTXH, ma túy, ngăn chặn được hậu quả nghiêm trọng xảy ra… góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT địa phương.

Thúc đẩy xuất khẩu nông sản

(13/04/2023)
Thời gian qua, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và lĩnh vực trồng trọt nói riêng, nhất là trong việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do áp dụng quy định hạn chế đi lại giữa các vùng.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xóm Bãi Chạo tại xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi

(13/04/2023)
Ngày 12/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Khu nhà ở xóm Bãi Chạo, tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 67/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà vườn cao cấp (Golden Farm) tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi

(13/04/2023)
Ngày 12/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND chấp thuận Công ty Cổ phần Việt-Eco Hòa Bình là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà vườn cao cấp (Golden Farm) tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2023.

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 31/3/2023

(13/04/2023)
Ngày 12/4/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 2812/TB-VPUBND thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 31/3/2023.

Giới thiệu, tuyên truyền Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh”

(12/04/2023)
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 11/4/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Công văn số 906-CV/ĐUK về việc giới thiệu, tuyên truyền Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh”.

Hiển thị 431 - 440 of 9.202 kết quả.