ListNewByCategory

Rà soát, đề xuất các nội dung về đơn giá thường thiệt hại và mức bồi thường chi phí di chuyển về nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

(15/05/2024)
Ngày 13/5, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1422/SXD-PTĐT&HTKT gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình; Các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng cấp tỉnh; cấp huyện; Ban Quản lý dự án khu vực tỉnh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố Hòa Bình; Công ty Điện lực Hòa Bình; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình; Các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh yêu cầu về việc rà soát, đề xuất các nội dung về đơn giá thường thiệt hại và mức bồi thường chi phí di chuyển về nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh

(08/04/2024)
Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và Thương mại dịch vụ Đại Nam tại Km0+138(T) đường Thống Nhất, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy

(19/02/2024)
Ngày 16/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 222/UBND-KTN chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và thương mại dịch vụ Đại Nam tại Km0+138(T) đường Thống Nhất, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy.

Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

(31/10/2023)
Ngày 30/10, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 2134/STTTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

Triển khai cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh Hòa Bình

(30/10/2023)
Ngày 30/10/2023, Sở Tài chính ban hành Công văn số 3746/ STC- QLG&CS gửi các Sở: Công thương; Giao thông vận tải; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; UBND các huyện, thành phố về việc triển khai cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh Hòa Bình.

Đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước trong hoạt động khoáng sản

(27/10/2023)
Ngày 25/10/2023, Sở Công Thương ban hành Công văn số 2574/SCT-KTATMT gửi các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chưa thực nộp Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước trong hoạt động khoáng sản.

Trả lời vướng mắc của địa phương về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính

(26/10/2023)
Ngày 24/10/2023, Sở Tài chính ban hành công văn số 3683, gửi Văn phòng Tỉnh uỷ; Các Sở, ban, ngành; Các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về việc trả lời vướng mắc của địa phương về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Phối hợp thực hiện xử lý nợ thuế tháng 9

(23/10/2023)
Ngày 20/10/2023, Cục Thuế tỉnh ban hành Công văn số 4866/CTHBI-QLN gửi các sở:Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình về việc phối hợp thực hiện xử lý nợ thuế tháng 9 năm 2023.

Đôn đốc vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa năm 2023

(23/10/2023)
Ngày 20/10/2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 2561/LĐTBXH-KHTC gửi 2023 các Sở, ban, ngành; Các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh; Các đơn vị, doanh nghiệp của Trung ương và tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hoà Bình về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 102/KH-BCĐ ngày 03/7/2023 về Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa năm 2023.

Đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình, huyện Lương Sơn và dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc, thành phố Hòa Bình

(19/10/2023)
Ngày 19/10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1835/UBND-KTN về việc đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn và dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

(11/10/2023)
Ngày 09/10/2023, Ban Quản lý Quỹ “Vì Người nghèo” ban hành Kế hoạch số 48/KH-MTTQ-BQL hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023. Theo đó, thời gian tổ chức vận động: từ ngày 17/10 đến 18/11/2023.

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023

(11/10/2023)
Ngày 10/10, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2023 đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-BTCCT về việc khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng, Khẩu hiệu, Mô phỏng ứng dụng điện tử của Bộ pháp điển Việt Nam”

(11/10/2023)
Ngày 15/9/2023,Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP), trong đó, có hoạt động tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử(APP) của Bộ pháp điển Việt Nam. Cuộc thi nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới lễ công bố Bộ pháp điển Việt Nam, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11/2023).

Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”

(09/10/2023)
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” dự kiến diễn ra từ 0h00’ ngày 10/10/2023 đến 0h00’ ngày 10/11/2023. Cuộc thi được phát động dành cho các đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) mở dịch vụ gọi miễn phí tới Tổng đài CSKH trên Internet

(06/10/2023)
Thực hiện chủ trương của trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc mở dịch vụ gọi miễn phí tới Tổng đài chăm sóc khách hàng (CSKH) không mất phí thông qua hai ứng dụng App CSKH và Website CSKH trên môi trường mạng Internet, mạng 3G/4G. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp cho khách hàng công cụ để liên hệ với trung tâm CSKH. Công ty Điện lực Hòa Bình đã làm hướng dẫn sử dụng và đưa lên Website https://pchoabinh.npc.com.vn/ và trang Website https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/

Điều chỉnh Quyết định số 2466/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án Nhà ở thương mại tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình (đợt 1)

(03/10/2023)
Ngày 2/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2255/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình, về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án Nhà ở thương mại tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình (đợt 1).

Phiên Chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình năm 2023 diễn ra từ ngày 03-07/9/2023

(02/10/2023)
Trong 4 ngày (từ ngày 03-07/9/2023), tại sân vận động huyện Mai Châu, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Phiên chợ vùng cao, với chủ đề “Chợ phiên - Nét đẹp vùng cao”. Đây là một trong những sự kiện thường niên lớn nhằm giới thiệu, quảng bá nét đẹp sinh hoạt văn hoá độc đáo, đặc sắc trong các chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình đến với du khách trong và ngoài tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ Nhân dân.

Tham gia các chương trình hợp tác tại Singapore và Canada

(29/09/2023)
Ngày 29/9/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 1379/SKHCN-QLCN&TTCN về việc phối hợp mời tham gia các chương trình hợp tác tại Singapore và Canana nhằm thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, đăng ký tham gia các chương trình:

Hiển thị 1 - 40 of 788 kết quả.