ListNewByCategory

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp

(26/05/2022)
Thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới”, trong giai đoạn 2017 - 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp đã bám sát nội dung của Đề án 402 hằng năm ban hành Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó nhận thức của cán bộ công chức, viên chức về công tác dân vận của cơ quan Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực.

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại

(26/05/2022)
Bên cạnh việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã tập trung huy động các nguồn vốn của doanh nghiệp, người dân, các tổ chức trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2017 - 2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã huy động được khoảng 74.065 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công là 16.159 tỷ đồng, được đầu tư vào hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, điện, cấp, thoát nước, giáo dục, y tế, du lịch và phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó, nhiều công trình giao thông; thủy lợi, đô thị, thương mại, các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thông tin và truyền thông được xây dựng góp phần thêm diện mạo mới của tỉnh, thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm đời sống của Nhân dân.

Ban Chỉ đạo 38 tỉnh khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Đảng bộ huyện Đà Bắc

(26/05/2022)
Ngày 26/5, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 38 tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tại Đảng bộ huyện Đà Bắc. Tham gia đoàn có các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình tham gia thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021

(25/05/2022)
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, sáng 25.5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 202; tổng kết thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình tham gia thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

(25/05/2022)
Chiều ngày 23/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình, Phú Yên, Vĩnh Long.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(25/05/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 30/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế - phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nông nghiệp

(20/05/2022)
Để đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII đề ra, thì thu hút các nguồn vốn đầu tư được xác định là một giải pháp quan trọng, có ý nghĩa then chốt và là động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Cùng với công nghiệp, dịch vụ, du lịch, công tác thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được tỉnh ta xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

(20/05/2022)
Chiều 18/5, Tỉnh ủy Hoà Bình tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh.

Hiển thị 421 - 430 of 620 kết quả.