ListNewByCategory

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc

(27/07/2022)
Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước

(27/07/2022)
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-KTNN ngày 21/4/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021 của Tỉnh ủy Hòa Bình; Thông báo kết quả Kiểm toán số 365/TB-KTNN, ngày 28/6/2022 của Kiểm toán Nhà nước, các kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước; Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 228–CV/TU, ngày 20/7/2022 về chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được phân công làm Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình

(26/07/2022)
Chiều ngày 25/7, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Tổng Kiểm toán Nhà nước; Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại diện Kiểm toán Nhà nước; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Về phía tỉnh Hoà Bình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các sở, ngành của tỉnh.

Thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

(22/07/2022)
Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma tuý công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(22/07/2022)
Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 321 - 330 of 620 kết quả.