ListNewByCategory

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 10/2022

(26/10/2022)
Ngày 26/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 10 năm 2022 cho ý kiến vào các Tờ trình, dự thảo quan trọng. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(25/10/2022)
Ngay sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 26/5/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020 được ban hành, các cấp ủy, chính quyền, Mặt Trận Tổ quốc và đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện. Tỉnh Hòa Bình đã huy động nguồn lực để đầu tư mạnh mẽ vào các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

(25/10/2022)
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp. Chỉ đạo chính quyền các cấp ký kết Chương trình phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy các cấp về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường quản lý thời gian, quy chế làm việc, thái độ, hành vi giao tiếp, tiến độ giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức...góp phần nâng cao đạo đức công vụ, tác phong làm việc, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuẩn mực đạo đức, phong cách ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thường trực tỉnh uỷ làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

(25/10/2022)
Ngày 25/10, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Đảng Đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Trưởng đoàn về Việc triển khai thực hiện chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về hoạt động của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Hoà Bình hợp tác với các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Làm việc với Đoàn, có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Bùi Tiến Lực, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình.

Tích cực chăm lo tới đời sống, môi trường làm việc của người lao động

(25/10/2022)
Chiều ngày 24/10, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Bùi Tiến Lực, UV BTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Quản lý các KCN tỉnh.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

(24/10/2022)
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tố chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 18/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(21/10/2022)
Nhằm mục tiêu phấn đấu để các xã vùng cao huyện Tân Lạc đạt tiêu chuẩn khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, có tỷ trọng, tốc độ, chất lượng tăng trưởng cao, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, có thương hiệu và có sức cạnh tranh mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện với môi trường, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Hòa Bình. Ngày 17/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13- NQ/TU về việc xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

(21/10/2022)
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua tỉnh đã triển khai hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo. Nhờ đó, hạ tầng thiết yếu ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư, các chính sách giảm nghèo được giải quyết kịp thời đúng quy định đã hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên đia bàn tỉnh Hòa Bình

(21/10/2022)
Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở với quyết tâm, đồng thuận cao, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh và đã đạt kết quả tích cực.

Hiển thị 181 - 190 of 620 kết quả.