ListNewByCategory

Triển khai kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023

(20/03/2023)
Nhằm mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình năm giai đoạn 2016-2020; khống chế kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh bùng phát để góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh COVID-19, hạn chế thấp nhất số ca tử vong, khống chế không để dịch bùng phát lây lan ra cộng đồng. Ngày 20/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 55-KH/UBND về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(17/03/2023)
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện và tăng cường huy động mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ngày 16/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53-KH/UBND về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Viên chức tỉnh

(17/03/2023)
Ngày 15/3/2008, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình, khóa XIII đã ra quyết định thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 đồng chí. Đây là dấu mốc lịch sử mở đầu chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022 – 2027

(17/03/2023)
Nhằm phát huy nội lực, vai trò chủ động của phụ nữ trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, góp phần giải quyết các bức xúc xã hội có liên quan. Ngày 9/3/2023, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-BTV về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022 – 2027.

Những chuyển biến trong công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình

(15/03/2023)
Thời gian qua, đội ngũ làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở không ngừng nỗ lực, đồng lòng vượt mọi khó khăn, triển khai nhiều kế hoạch, hoạt động để kiểm soát được quy mô dân số, cơ cấu dân số chuyển dịch theo hướng tích cực; phấn đấu đạt mục tiêu “Chủ động giảm sinh để khẳng định và duy trì mức sinh thay thế, khống chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số về thể chất nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương”.

Hiển thị 289 - 296 of 4.109 kết quả.